Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

ТЕМИДА ОДОБРИ КОНЦЕНТРАЦИЯТА НА ВЕСТНИЦИ

Петчленен състав на Върховния административен съд остави в сила две решения на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) от миналата година. По първото бе потвърден изводът на комисията, че вестниците Труд, 24 часа и 168 часа не нарушават индивидуалното освобождаване от забраната за съгласувана практика между Медиа холдинг АД - издател на Дневен Труд, 168 часа ЕООД - на 168 часа и Вестникарска група България ООД - на 24 часа. Споразумението бе разрешено от КЗК през 1999 г. и допусна осъществяването на задължителна (огледална) реклама едновременно в 24 часа и Дневен Труд. Съдът определи, че комисията е събрала необходимите доказателства по жалбата на молителя и се е произнесла правилно относно образуването на цените на общите и разделените реклами, публикувани във в.24 часа и в.Дневен Труд. Съдът прие за законосъобразни и заключенията на КЗК във връзка с оплакването за злоупотреба с издаденото разрешение за съгласувана практика от 1999 година. Становището на магистратите и комисията е, че нарастването на цените на рекламните тарифи е обусловено от чисто икономически фактори.
Що се отнася до промяната в индивидуалното освобождаване, преценката на предпоставките и упражняването на контрола били изцяло в рамките на оперативната самостоятелност на КЗК. Съдът прие, че комисията е свободна да провежда определена политика в тази насока, съобразно изискванията на закона.
Второто решение на КЗК от миналата година позволява на ВАЦ - Медийна група България - Холдинг ЕООД да придобие 30% от акциите с право на глас от капитала на Медиа холдинг АД при изпълнението на постановените от комисията пет условия. Във връзка с него Върховният административен съд счете за обоснован извода, че само по себе си установяването или засилването на господстващото положение не е достатъчно основание за забрана на планираното сливане. Само възможността за негативно засягане на конкуренцията може да доведе до отказ от разрешаването му. В този случай съдът не трябва да замести в преценката си регулаторния орган, а да се произнесе относно законосъобразността на изводите му. Според ВАС Комисията за защита на конкуренцията правилно е отчела компенсирането на евентуалните неблагоприятни последици от сделката с привличането на инвестиции, запазването и създаването на нови работни места, оптимизирането на пазарната структура и произтичащата полза за потребителите.

Facebook logo
Бъдете с нас и във