Банкеръ Daily

Мария Габриел

Технологиите раждат безпрецедентни възможности за бизнеса

Бързата еволюция на цифровите технологии и тяхното внедряване значително се ускориха, което доведе до истинска трансформация на индустрията. Това заяви българският еврокомисар Мария Габриел в обръщение към гостите и лекторите на конференцията на „Банкеръ“ „Четвъртата революция в банкирането“.

Еврокомисарят подчерта, че високите технологии са онзи фактор, който променя правилата на играта в банковия и застрахователния сектор. Изкуственият интелект, блокчейн и решенията за киберсигурност предлагат безпрецедентни възможности за финансови услуги под формата на нови бизнес модели, управление на тръстове, безопасни транзакции или т.нар. digital onboarding. Но технологиите сами по себе си не са магическа пръчка. Цифровите иновации трябва да бъдат интегрирани в бизнес процесите и да служат на все по-нарастващите очаквания на хората. Регулаторите също така трябва да се приспособят, за да продължат за защитават потребителите и инвеститорите, гарантирайки интегритета на пазара и неговата стабилност, като в същото време правят иновациите възможни.

„По силата на Плана за действие на ЕС за финансовите технологии от 2018 г., Европейската комисия работи с форум от общоевропейски и национални власти за споделяне на информация и опит относно новите технологии във финансовия сектор - например, блокчейн. Това се отнася и за новите подходи като регулаторните механизми, позволяващи реалистично и динамично експериментиране“, казва Мария Габриел.

Нещо повече - дейностите по финансовите услуги стават все по-зависими от данните. Това е пряко свързано с вече въведения от Втората директива за платежните услуги процес. Директивата полага равни условия за конкуренция при плащанията и задава изисквания за сигурност и идентификация. Процесът, за който става дума, трябва да продължи, за да може секторът да изгражда схеми с отворени данни и да улеснява преносимостта на данните.

Еврокомисарят обърна внимание, че банките и стартъпите, свързани с финансовите технологии, тези тенденции водят до нуждата от трансформиране на съществуващите работни места и наемането на работна сила с цифрови умения. На тях са им необходими включително експерти, които да внедряват високите технологии и да се справят с новите заплахи за киберсигурността.

По-общо казано, цифровото развитие на Европа е възпрепятствано от липсата на цифрови умения. Около 90% от работните места вече изискват поне основни цифрови умения. При все това, 1/3 от работната сила в ЕС ги няма. Бързото внедряване на високи технологии изисква и повече специалисти в информационните и комуникационните технологии в Европа, въпреки че техният брой е нараснал с 2 милиона през последните пет години. Това е въпрос от спешен порядък. През 2018 г. 53% от компаниите, търсещи цифрови експерти, са срещнали трудности да ги намерят.

Част от отговора на предизвикателствата се съдържат в новата програма "Цифрова Европа".  Тя ще инвестира във внедряване на високи цифрови технологии в цялата икономика. Тази програма също така предвижда 700 милиона евро за високи цифрови умения в сферата на изкуствения интелект, киберсигурността, високопроизодителните изчислителни технологии и блокчейн. Планираме да финансираме университетски курсове и специализирани обучения за служителите в области, където такива курсове липсват днес. Паралелно с това ще има достъп до финансиране за придобиване на основно и средно ниво на цифрови умения по други програми на ЕС като Еразъм+ и Европейския социален фонд.

Facebook logo
Бъдете с нас и във