Банкеръ Daily

Управление и бизнес

ТЕЦ "Бобов дол" отново се сдоби със забрана за горене на отпадъци

Във връзка с разпореждане на Върховна административна прокуратура от 31 март и заповед на министъра на околната среда и водите Емил Димитров от 6 април, експерти от РИОСВ-Перник, РИОСВ-Враца, РИОСВ-София и РИОСВ-Стара Загора извършиха комплексна проверка на дейността на ТЕЦ „Бобов дол“ ЕАД.

Проверката включва изпълнение на условията по комплексни разрешителни за горивна инсталация за производство на електрическа енергия и депо за неопасни отпадъци, както и всички нормативни изисквания за съвместно изгаряне на отпадъци.

В резултат на проверката са установени нарушения и неизпълнения от страна на оператора на основни задължения в областта на екологичното законодателство. Не отговаря на изискванията автоматичната система за преустановяване подаването на отпадъци при превишения на нормите за допустими емисии.

Не е извършено основно охарактеризиране на определени отпадъци, образувани от дейността на дружеството. За останалите отпадъци не са съгласувани планове за тяхното пробовземане и изпитване.

Констатирано е неправомерно отвеждане на отпадъчни газове в нормален режим на работа през комин, който следва да се използва единствено при преходни режими на работа на инсталацията или при авария на сероочистваща инсталация. 

Издадена е принудителна административна мярка за спиране на дейностите по съвместно изгаряне на биомаса и отпадъци със срок на действие до отстраняване на несъответствията с условията в комплексните разрешителни и нормативните изисквания.

Както "Банкеръ" писа, на 31 март прокуратурата възложи на министъра на околната среда и водите в 15-дневен срок лично да извърши проверка и да представи доклад за дейността на ТЕЦ "Бобов дол". Емил Димитров бе извикан в Софийска градска прокуратура заради сигналите за горене на отпадъци в централата.

„Част от софийските отпадъци се горят там, иначе ще замирише София. Целта е всички ТЕЦ-ове на въглища да преминат на отпадъци, а по-нататък на биоhориво“, коментира тогава  Димитров и обясни, че ТЕЦ-ът е изпълнил предписанията на РИОСВ. Той намекна, че ако продължават да го занимават с подобни неща, а не с кризата, може да подаде оставка.

Ръководството на централата пък обяви преди това, че тя отново гори отпадъци, след като забраната  на министъра на околната среда и водите отпреди два месеца е отпаднала. Според комплексното разрешително, ще могат да се  изгарят по 96 тона RDF отпадък на всеки 24 часа. Централата  вече е изпълнила изискването за изграждане на система за мониторинг на една от двете сероочистващи системи. Освен това от дружеството са поели ангажимент да монтират измервателни станции за чистотата на въздуха в района на Дупница и Големо село, на чиято територия е ТЕЦ-а, както и в Бобов дол. Очаква се те да бъдат поставени до два- три месеца.

Още в средата на януари проверка на прокурори и следователи в ТЕЦ "Бобов дол" установи, че отпадъци са горени без разрешително. Повод за инспекцията бе разследването на прокуратурата "за престъпления против народното здраве и околната среда". Проверката беше окачествена като рутинна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във