Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Тайните на Ангелкова за морските концесионери

Безименни чиновници - размита отговорност

За три дни, точно преди Бъдни вечер, Министерството на туризма проведе конкурси за отдаване на осем от най-атрактивните плажове по нашето Черноморие. Избраните фирми ще получат истински подарък - 20-годишни концесии. Но ресорният министър Николина Ангелкова реши да скрие печелившите от обществеността! Тя всъщност отказва да даде информация кой получи правото в следващите две десетилетия да стопанисва созополския плаж "Дюни-юг", а също "Къмпинг “Оазис", несебърския "Обзор-юг", къмпингите "Нестинарка" и "Бургас-север", двете крайбрежни ивици на "Свети Влас" - нов и изток, и "Поморие-централен".

В."БАНКЕРЪ" зададе официално своите въпроси към пресцентъра на туристическото ведомство веднага след като приключиха конкурсните процедури. Но отговорите, които получихме, трудно могат  да бъдат определени дори като лаконични.

Безплодни останаха опитите ни да разберем какъв е бил съставът на комисиите, които са определили победителите в съответните търгове. Имената на хората в тях бяха скрити зад формулировката: "Съгласно Закона за устройството на Черноморското крайбрежие в състава на комисиите се включват представители на Министерството на туризма, Министерството на финансите, на специализираната администрация на Министерския съвет и на Министерството на вътрешните работи."

А както е известно,

анонимността на чиновниците

винаги е удобният начин никой за нищо да не носи отговорност. Старата формула "безименни чиновници - размита отговорност" работи безотказно.

Що се отнася до въпроса ни колко и кои фирми са подали документи за участие в отделните процедури и кои от участниците са били определени за победители,  отговорът беше облечен в поредната административна “изтънченост”, в която на практика липсва каквато и да е конкретна информация. “Конкурсите се провеждат от осем комисии, назначени със заповеди на министър-председателя на Република България. Комисиите провеждат конкурсите по реда на Глава II на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), при опазване на тайната на съдържащата се в документацията и офертите информация. Откритата процедура е само за подалите заявления с оферти кандидати, ако желаят", казват чиновниците.

С други думи няма как да разберем имало ли е реално състезание при определяне на победителите.

Комисиите, казват от ведомството на Ангелкова, не дават изявления пред средствата за масово осведомяване преди обнародването в "Държавен вестник" на Решение на Министерския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник, за което попълват декларации на основание чл.8ж, ал.4 и ал.6 от ЗУЧК"…

Поредният нелеп отговор обаче дойде, когато попитахме в какъв размер ще са годишните концесионни възнаграждения за всеки плаж поотделно, които избраниците са предложили да плащат?

С “желязно” чиновническо нищоказване

ни отговориха така: “Съгласно Закона за устройството на черноморското крайбрежие информацията, която към момента може да бъде оповестена по провеждане на конкурса, е публикувана на интернет страницата на МТ и в Решение на Министерския съвет №949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 9565 /10.11.2016 г., обн.  Дв, бр.90 от 2016 г.“

Тук е моментът да припомним, че още когато бяха обявени конкурсите (на 1 декември 2016), в. "БАНКЕРЪ" обърна внимание на една доста добре завоалирана подробност: именно това, че в самото обявление началните тръжни цени не бяха съобщени. Информацията за тях можеше да бъде намерена единствено в "Държавен вестник", където бяха публикувани самите заповеди.

В цитираното "писание" на пресцентъра на туристическото ведомство на практика няма информация и по въпросите дали началните тръжни цени са постигнати, дали пък ако е имало реално състезание, участниците в него не са наддавали няколко пъти, така че да се достигнат по-високи от заложените финансови параметри на концесията, и т.н. и т. н.

Сам по себе си този отговор по-скоро подсказва за наличие на предварително определени фаворити, отколкото за реални конкурси.

Най-абсурдното обяснение

обаче получихме по въпроса кога се очаква да бъдат подписани договорите с новите концесионери?

На него хората от Министерството на туризма ни съобщиха следното: “Договорите с избраните изпълнители ще бъдат сключени, след като бъде обнародвано в "Държавен вестник" съответното Решение на Министерския съвет за определяне на спечелилия конкурса участник за всяка процедура и след изтичане на всички законови срокове."

С други думи, простият отговор е заместен с рецитации на тема "срокове според закона". Оттук насетне не е трудно да се стигне до извода, че топката с официалното обявяване на имената на новите чорбаджии на най-красивите и най-вече - най-печеливши плажове през следващите двадесет години просто няма да бъдат съобщени, докато е живо това правителство. Истината ще я разберем, когато тази администрация вече няма да носи отговорност за нищо. И то от източника… "Държавен вестник".

Но тези "изчислени ходове" не са откритие на това управление. Така постъпи през 90-те и Евгений Бакърджиев - тогава бе регионален министър, като подписа дългогодишните концесионни договори дни преди да напусне поста си. Така направи после и Асен Гагаузов при раздаването на следващия "транш" от апетитни хапки. Така прави днес и министър Николина Ангелкова, която скоро ще си обере крушите от властта, но следващитеь които дойдат, ще трябва да се съобразяват с подписаните от нея договори. А историята помни случай, при който дори при сериозни нарушения от страна на концесионерите държавата беше принудена да води тежки съдебни битки за прекратяването на контракти, подписани в последните дни от няколко управления (справка прекратените концесионни договори по времето на Росен Плевнелиев в качеството му на регионален министър).

Или казано по-простичко - сега се затлачва гьолът, а после жабетата ще ги ручаме всички ние.

Facebook logo
Бъдете с нас и във