Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВИВАТ ПЕРКИТЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА

Правителството се опита да направи крачка напред към либерализация на икономиката, одобрявайки законопроект за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност. Една от целите му е да задължи държавните органи да обявяват принципите на своята работа. Според проектодокумента, лицензи ще издават само централните административни ведомства. Лицензионните режими пък ще се въвеждат само за дейности, които са свързани с обекти изключително държавна собственост или пораждат повишен риск за националната сигурност и обществения ред. Предвижда се също така при ограничен брой предоставяни лицензи да се обявява публично конкурс или търг. Намеренията са тези държавни служители, които не се произнесат по заявление за издаване на лиценз, разрешение или молба за регистрация в предвидените законови срокове, да бъдат глобявани от 1000 до 5000 лева.Гласуването на този текст ще трябва да компенсира донякъде отхвърлената идея на вицепремиера Николай Василев за въвеждането на принципа на мълчаливото съгласие при административното обслужване.

Facebook logo
Бъдете с нас и във