Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВИЛОЗА УВЕЛИЧИЛА КАПИТАЛА СИ С ЦЕЛ ПРЕГЛЕДНОСТ НА БАЛАНСА

На първия аукцион, провел се на фондовата борса на 28 октомври, бяха продадени 43 498 права за акции, всяко от които дава възможност да се запишат 5 нови акции от свищовския комбинат Свилоза. Това е първи случай на търговия с права, извършена след промените в Закона за публично предлагане на ценни книжа, приети през юни тази година. Правата са особен инструмент, който дава възможност за участие в увеличението на капитала. Както е известно, акционерите имат предимство при записването на новите акции. Но тези, които нямат интерес към подписката, могат да продадат правото си на друг инвеститор да запише от новите акции. Инвестиционният посредник, който предложи правата на Свилоза, е София Интернешънъл Секюритиз. Решението за увеличаването на капитала беше обнародвано в Държавен вестник на 13 август. След това бяха издадени 5 548 795 акции с номинална и емисионна стойност от 1 лев. А всеки собственик на акции от дружеството получи правото да запише по пет нови книжа срещу всяка една от вече притежаваните. Търговията с правата на свищовския завод започна на 7 октомври. На аукциона на 28 октомври бяха продадени именно неупотребените дотогава права. Техният брой се оказа 43 498 и се изкупиха на цена от 0.02 лв. за едно право. Все още не се знае кой е клиентът на София Интернешънъл Секюритиз, закупил цялото количество, което се явява 3.27% от капитала на свищовския комбинат. След увеличението капиталът на дружеството вече е в размер на 6.7 млн. лева. Мажоритарният собственик на Свилоза - офшорката А.Р.У.С., регистрирана в американски щат Делауеър, не е променила дяловото си участие от 87.7 процента. РМД Свилоза-2000 също е успяло да запази своите 9%, но не без помощта на притежателя на основния пакет от акции. Според Красимир Дачев, председател на съвета на директорите на комбината, РМД-то дължи 3% на А.Р.У.С., тъй като те са придобити с нейни средства. Прибавяйки тези 3% към дела на мажоритарния собственик, става очевидно, че той на практика притежава 90% от компанията и ще може, ако желае, да го отпише от регистъра на публичните дружества. Такова намерение обаче той няма. Красимир Дачев заяви пред в. БАНКЕРЪ, че единствената цел на Свилоза е била чрез проведения търг на права да увеличи капитала си. Според него вписаният капитал на свищовския завод не съответства на реалния и това е причината да се вземе такова решение. Дори се планират още две-три увеличения на капитала през следващата година, за да се постигне това съответствие. Свищовският комбинат е вписан с 50 хил. лв. капитал, докато реалният е в размер на 30 млн. лв., заяви още Дачев. За първото полугодие Свилоза има печалба от 2.897 млн. лв., а задълженията й са над 43 млн. лева. Най-големият й кредитор е банка БИОХИМ, на която заводът дължи 10.88 млн. лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във