Банкеръ Daily

Управление и бизнес

"Свилоза“ намалява загубата си

Нетните приходи от продажби на „Свилоза“ АД от Свищов през второто тримесечие са в размер на 581 хил. лв., показват цифрите в междинния счетоводен отчет на фирмата. Те формират 74.30% от всички парични постъпления, а спрямо същия период година по-рано те намаляват леко.

„Свилоза” АД, чрез основното си дъщерно дружество „Свилоцел” ЕАД, е единственият производител в България на сулфатна избелена целулоза и продукти от нея. По този начин компанията играе структуроопределяща роля в българската целулозно-хартиена промишленост и е пазарен лидер в страната и региона.

Дружеството печели и още и от продажба на услуги, докато другите нетни приходи от продажби намаляват на годишна база. Общите разходи на „Свилоза“ по дейността през първото полугодие също отчитат спад.

В крайна сметка компанията от Свищов завърши шестмесечието отново с нетна загуба, която е в размер на 299 хил. лева. Този отрицателен финансов резултат обаче е по-нисък в сравнение с края на юни миналата година, когато беше на стойност 426 хил. лева.

През вторите три месеца на 2014 г. са били изтъргувани 48 540 акции на „БФБ-София“ в 142 сделки, показва борсовата статистика. Инвеститорите са плащали между 1.73 лв. и 2.349 лв. за един брой от тях.

През второто тримесечие няма промяна в лицата, които упражняват контрол върху дружеството. „А.Р.У.С. Холдинг“ АД контролира 80.67% от капитала му, а „KBD“ владее още 12.60 на сто. Останалите книжа са собственост на други по-малки инвеститори.

Facebook logo
Бъдете с нас и във