Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВЕТОВНАТА БАНКА РЕВИЗИРА ТЪРГА ЗА КАДАСТЪРА

Световната банка започва проверка на международния търг за възлагане на изработването на кадастрални карти и регистри на Габрово, Русе, Варна и Плевен, който се проведе на 24 ноември. Факсът на международната финансова институция е получен в Агенцията по кадастъра на 29 април, научи БАНКЕРЪ. Това е стандартна процедура, провокирана от жалбите на двама от кандидатите. За момента финансирането е преустановено, докато приключи проверката, обясни пресаташето на агенцията Диана Димитрова. Ревизията е предизвикана по искане на германската фирма Геохаус и френската И Жи Ен, които изненадващо не бяха допуснати до участие в търга. От Агенцията по кадастъра обясниха, че двете фирми не отговарят на квалификационните изисквания, а механизмът на процедурите на Световната банка допуска конкуренция по цени само за фирми, чиито оферти покриват квалификационните изисквания за изпълнител на поръчката. Те се отнасят до опита на фирмата, до притежаваните от нея технически ресурси, до наличието на свободни финансови средства и до финансова адекватност към размера на поръчката. Не е тайна, че на кандидатите за изработване на кадастрални карти и регистри на Габрово, Русе, Варна и Плевен е било поставено условието да имат български подизпълнител или поне представителство в страната. Такова изискване обаче не е записано в указанието за възлагане на поръчки по заеми и кредити на Световната банка. В предложените от агенцията и одобрени от банката тръжни документи е записано, че чуждестранната фирма, която подпише договор за участие в проекта, трябва в рамките на месец да създаде свой офис в България, да открие поне пет работни места и да придобие правоспособност по смисъла на Закона за кадастъра и имотния регистър. Така или иначе в края на февруари двамата отпаднали кандидати са изпратили писма до своите посолства, до мисията на Световната банка у нас, както и до централата й във Вашингтон. А договорите с излъчените от агенцията победители - българо-португалската Естереофото, българо-мароканската Кабинет ВекторДеск Василевски, португалската Геометрал и италианската компания Аерас, бяха подписани на 25 март. Тези фирми бяха класирани на първо място за отделните лотове, въпреки че техните оферти далеч не бяха най-евтините. Ако Агенцията по кадастъра беше номинирала най-изгодните предложения, щеше да икономиса 1 698 446 евро от заема от 33.5 млн. евро, който Световната банка отпусна за изработване на кадастъра. Сега пък фирмите победителки се опасяват, че ако банката спре финансирането и се стигне до нов избор на изпълнители, свършената за месец и половина работа ще бъде за тяхна сметка.

Facebook logo
Бъдете с нас и във