Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВЕТОВНАТА БАНКА ПРЕДУПРЕЖДАВА: ВКАРВАТЕ КОРУПЦИЯ ВЪВ ФОНДА ЗА ЕНЕРГОПЕСТЕНЕ

Съставът на управителния съвет на фонд Енергийна ефективност предизвика немалко скандали и лобистки совалки още преди едноименният закон, в който е регламентиран, да обходи задължителните парламентарни комисии. Проектът на нормативния акт, одобрен от правителството на 21 октомври, влезе два дни по-късно в три парламентарни комисии: по енергетика, по правни въпроси и по евроинтеграция. И досега обаче той е на ниво депутатски лобирания (все около въпросния фонд). Според текстовете в проектозакона той е основният инструмент за насърчаване на енергийната ефективност. Основната му задача пък е да отпуска нисколихвени кредити (от 3 до 4%) за въвеждане на енергоспестяващи мерки. Необходимите средства за учредяването на споменатия фонд обаче са около 17 млн. евро. От тях около 1.5 млн. евро ще бъдат осигурени от българското правителство, а основното финансиране - близо 10 млн. евро, ще дойде от Глобалния екологичен фонд на Световната банка. Останалите пари (над 5 млн. евро) трябва да се наберат от дарения на международни финансови институции - български и чуждестранни фондове, физически или юридически лица. Според предложените от правителството текстове в проектозакона за енергийната ефективност фондът е публично-частен, със седемчленен управителен съвет. В него влизат трима представители на държавната власт - на министерствата на енергетиката и на околната среда, както и на Агенцията за енергийна ефективност. Според проектозакона обаче, освен тях, в управителното тяло на фонда ще бъдат включени още четирима представители на браншовите фирми и организации. От Агенцията за енергийна ефективност предлагат членовете в борда от неправителствената квота да бъдат избрани в съответствие с вложените за учредяването на фонда пари. Сиреч, четирите фирми или организации, внесли във фонда най-много средства, да имат свой представител в управлението. Според юристи в проектозакона не е разписано (изрично) с какво мнозинство ще се вземат решенията в управителния съвет на фонда, затова по презумпция се приема, че то ще е 50% плюс един глас. Което в случая предполага, че всички решения, включително и тези за изразходването на 17 млн. евро, ще се вземат именно от четиримата представители на неправителствената квота.Предложението на Агенцията за енергийна ефективност в борда на фонда да влязат хора на фирмите и организациите, осигурили най-много средства за функционирането му, е предизвикало немалко спорове и остри възражения, както и категоричен протест от страна на експертите на Световната банка. Мотивите на международната институция били, че така в структурата могат да влязат капитали с неустановен произход, които да се използват за лично облагодетелстване. Според хора от Агенцията за енергийна ефективност, в момента се обмисляли варианти как този проблем да бъде разрешен между двете четения на проектозакона в парламентарната зала.България е на последно място в Европа по степен на енергийна ефективност. Десетки хиляди сгради в страната се нуждаят от енергоспестяваща модернизация - съобщи за в. БАНКЕРЪ главният секретар на Агенцията за енергийна ефективност Стоян Тодоров. Според него веднага след приемането на закона за енергийната ефективност най-проветривите сгради ще се възползват от парите, заложени в него. Което означава, че всички живеещи в дадена сграда - независимо дали използват за битови нужди електрическа или топлинна енергия, или природен газ, трябва да учредят специални юридически лица (асоциации по реда на Закона за енергетиката), които да се издължават към доставчиците навреме и в брой. Съседските фирми от своя страна могат да кандидатстват за парите от фонда.

Facebook logo
Бъдете с нас и във