Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Световната банка ни препоръча токът да поскъпне

Световната банка препоръчва таксата "Задължение към обществото", която е част от крайната цена на тока, да бъде увеличавана през следващите няколко години. Това е записано в доклада на институцията, който набелязва мерки за стабилизиране на българската енергетика. Документът, който е публикуван за обществено обсъждане, предлага поскъпване на таксата с около 5% за повечето потребители, а за битовите, които ще останат на регулирания пазар, с около 2%.

Според анализаторите на институцията за регулираните потребители, увеличението от тази мярка в крайната цена за електроенергия се очаква да бъде 2% годишно след корекция за инфлация.

Според Световната банка досегашният модел на функциониране на регулирания сектор с единствен доставчик в лицето на НЕК вече е неприложим, тъй като се налага въвеждането на нов подход за прехода към конкурентен енергиен пазар, съвместим с вътрешния електроенергиен пазар на Европейския Съюз (ЕС).

От институцията препоръчват процесът на пълна либерализация на електроенергийния пазар да продължи. Предлага се поетапен подход чрез постепенно преминаване от регулирани към пазарно-ориентирани цени за битовите потребители. Това щяло да позволи на домакинствата да се адаптират плавно към пазарните цени на електроенергията преди пълното премахване на регулираните тарифи.

Посочва се, че в това отношение е важно да се предприемат мерки за защитата на бедните потребители чрез подобрения както в програмите за социално подпомагане, в краткосрочен план, така и за допълнителни мерки за енергийна ефективност, в средносрочен план.

Предложената понастоящем от правителството социална тарифа би спомогнала за смекчаване на обедняването от промяна в цените и от премахването на регулираните цени, ако бъде избран такъв вариант. За да се гарантира, че допустимите физически лица и домакинства ще се възползват от програмата, се препоръчва максимално ефективното използване на наличните административни ресурси с цел автоматично включване в програмата. Правителството трябва също да разгледа варианти за разширяване на критериите за допустимост за големите домакинства с ниски доходи и потребление над 150 KWh на месец, тъй като тези домакинства са идентифицирани от Световната банка като „енергийно уязвими“, посочват от банката.

В доклада е отбелязано, че вследствие на предприетите държавни политики в миналото, натрупаният финансов дефицит в регулирания сектор, който обхваща потребителите с право на избор на регулирани цени, е оценен на 1.9 млрд. лв. към края на 2015 г. (2 на сто от БВП).

Facebook logo
Бъдете с нас и във