Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВЕЖИТЕ ПАРИ В ПЕТРОЛ ЩЕ СЕ ЗАБАВЯТ

Широко прокламираното увеличение на капитала на дистрибутора на горива Петрол АД с 20 млн. щ. долара е съпроводено с поне няколко въпросителни. Обявата за планираната нова емисия акции бе обнародвана в Държавен вестник на 27 април. Като точка 8 от дневния ред на форума е записано само проект за решение за увеличение на капитала на дружеството. Което е абсолютно недостатъчно, според разпоредбите на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК). Член 112 ал. 5 от този нормативен акт повелява, че ако не е издаден проспект за увеличението, поканата за общото събрание, което ще гласува такива решения, трябва да съдържа поне три компонента: информация за планираното използване на набрания чрез новата емисия капитал; обща информация и перспективи пред дружеството за текущата финансова година; правата, които дават новите акции, и редът за тяхното записване. Но в поканата на Петрол АД нямаше нищо такова.
При това положение, ако директорите на дружеството желаят да се гласува за увеличението, ще е нужно да променят текста в поканата за свикване на събранието. Това обаче може да стане най-рано в броя на Държавен вестник от 8 май (вторник), т.е. по-малко от месец преди датата на събранието (30 май). Което означава, че форумът ще трябва да се отложи за по-късна дата. Другата възможност - събранието да приеме увеличението още на 30 май, е лесно атакуема съдебно от всеки акционер на Петрол АД.
Мениджърите на дистрибутора обаче, изглежда, са се спрели на трети вариант. На общото събрание на 30 май ще се допитаме до дребните акционери на Петрол АД, за да изберем оптималния вариант за извършването на увеличението на капитала, заяви на въпрос на в. БАНКЕРЪ по повод на проблема с новата емисия вицепрезидентът на Нафтекс България холдинг Иван Кутевски. Предложението на холдинга, който контролира Петрол АД, е да се даде мандат на надзорния съвет на дистрибутора за изготвянето на съответния проспект. Според Кутевски към самото увеличение ще се пристъпи едва след като бъдат спазени всички изисквания на Закона за публичното предлагане на ценните книжа.
Неотдавна мениджърите на Петрол АД обявиха, че чрез емисия на нови книжа ще се привлекат 20 млн. щ. долара (при сегашен основен капитал на Петрол АД от 1.883 млн. лева). Ако цената, при която досегашните акционери ще могат да купуват от акциите, бъде равна на номиналната от 1 лев, тогава новото ниво на капитала ще достигне около 46 млн. лв. (левовата равностойност на 20 млн. щ. долара плюс 1.883 млн. лева). Това обаче са само догадки, върху които не може да се прави анализ.
Всъщност ръководителите на Петрол АД са се объркали и при изискванията си за регистрация на акционерите за събранието. От обявата в Държавен вестник става ясно, че участниците във форума трябва да представят личен паспорт или карта и задължително депозитарна разписка. Както се знае обаче, разписката не е доказателство за собственост и в този смисъл тя не е документ, който може да се изисква от организаторите на общо събрание.
Неяснотите около увеличението на капитала на Петрол АД може да объркат сметките на инвестиционния посредник Бета корп, който от една седмица насам се опитва да продаде - 14.49%, част от държавния пакет в дружеството. Договорената с Агенцията за приватизация минимална цена за акция е 14.50 лева. Миналия петък представители на Нафтекс България холдинг заявиха, че не се интересуват от държавните книжа. Все пак сред участниците на пазара се шири мнението, че именно Нафтекс ще купи акциите.
Ако това не се окаже вярно, има опасност да се повтори случаят с продажбата на държавния дял във фармацевтичния завод Софарма от началото на тази година. Тогава въпреки отчаяните усилия на ръководената от Левон Хампарцумян Агенция за приватизация стойността на държавния дял на софийската фармация се стопи заради увеличение на капитала по емисионна цена, много по-ниска от пазарната.
Ситуацията с Петрол АД напомня доста на казуса Софарма. Сега също се подготвя увеличение на капитала, което е неясно как и кога ще бъде извършено. А държавата е поставена пред задачата да продаде акциите си възможно най-бързо. Защото иначе цената им ще изтънее.
Допреди половин година 51% от капитала на Петрол АД притежаваше Международен консорциум България. След няколко поредни прехвърляния на пакети в периода ноември 2000 - март 2001 г. сега Нафтекс Петролеум България държи 15% от дистрибутора на горива, НЕФТИНВЕСТБАНК - 8.93%, а други около 27% се контролират от фирми, свързани с Нафтекс. Бившият приватизационен фонд Петрол холдинг груп АД пък е собственик на почти 25 процента. Горе-долу толкова принадлежат на държавата, а дребни акционери притежават не повече от 3% от капитала на Петрол АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във