Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СВ. СВ. КОНСТАНТИН И ЕЛЕНА ПАК ОПРЯ ДО ТЕМИДА

След приватизацията на най-стария курорт у нас - варненския Св. Св. Константин и Елена, държавата остава съсобственик на негови терени, стана ясно през седмицата. В средата на януари на фондовата борса бяха продадени 161 356 акции, представляващи 72 % от капитала на туристическото дружество. Те станаха притежание на четири фирми, свързани със собствениците на Химимпорт. По 23.337% от Св. Св. Константин и Елена вече държат Андезит ООД, Италкомерс ЕООД и Рента парк ЕООД. Десислава 2001 ЕООД има 4.999 на сто. В средата на февруари новите акционери отправиха обвинения срещу варненската областна управа, че не играе по правилата. Споровете се въртят основно около собствеността на земята в комплекса. Предисторията на заформилия се конфликт е от началото на 90-те години. При учредяването на дружеството Св. Св. Константин и Елена ЕАД през 1991 г. в капитала му са включени сградите. По-късно са добавени и прилежащите им терени, без да са определяни граници на имотите. Така в капитала на държавната фирма влизат 175.194 дка земя. Тъй като по онова време няма изготвен регулационен план на курорта, терените се определят от министерски експерти. През 1996 г. земята в комплекса е била актувана въз основа на две заповеди на тогавашния председател на Комитета по туризъм. В капитала на Св. св. Константин и Елена са включени единствено 175.194 декара земя и той е увеличен с тяхната стойност. Направена е експертна оценка, която посочва прилежащата площ към всеки обект в курорта. При актуването е взета под внимание оценката и е разграничена идеалната собственост на държавата от тази, включена в капитала на Св. Св. Константин и Елена. Затова и при приватизацията на хотелите всеки имот е даден с парче от земята. През 2000 г. започва подготовката за приватизация на курорта. Направен е и първият му правен анализ. Година по-късно е приет застроително-регулационният план на района, а въпросният правен анализ е актуализиран. Оказва се, че прилежащите терени не са 175 дка, а 400, т.е. двойно повече. Затова в новия правен анализ е отбелязана точно тази констатация - че в капитала на дружеството не фигурира цялата земя от около 400 дка, върху която са разположени обектите на комплекса. През януари 2001 г. ръководството на тогава все още държавното туристическо дружество прави постъпки пред варненската управа в баланса на фирмата да бъдат включени и допълнителни парцели, върху които са изградени сградите, които тя стопанисва. На 21 декември 2001 г. областният управител на Варна Яни Янев актува тези терени и те са апортирани в капитала на дружеството. Така, земите му вече стават 400 декара. Три месеца по-късно, след проверка, тези актове са обявени за нищожни, защото нямали правно основание. Самият Янев признава, че е направил грешка през декември 2001 г., тъй като не е отчел факта, че Св. Св. Константин и Елена по това време от ЕАД се трансформира в АД и става публично дружество. Това блокира актуването на терените, заяви Янев на пресконференция на 24 февруари. Невключването на цялата земя в капитала на дружеството не е по вина на областната управа, а на бившите директори на курорта, гласи пък становището на заместник икономическия министър Калоян Нинов. След сключването на сделката за продажбата на държавния дял това обстоятелство е можело да бъде атакувано от новите собственици пред Върховния административен съд, което не е сторено. На практика те могат да придобият 100% от терените, където са съсобственици, по пътя на общите законови правила - продажба, замяна или подялба. Не е изключено обаче приватизацията на Св. Св. Константин и Елена да повтори проблемите между отделните собственици на Златни пясъци. Там едни от тях държат инфраструктурата - алеи, пътища, водоснабдяване и прочие, а други - хотелите и заведенията. Оттук произтича сблъсъкът на интереси, който продължава да не намира решение.До момента от страна на свързаните с Химимпорт фирми, придобили акции в Св. Св. Константин и Елена, има заведени няколко иска в Районния и в Окръжния съд на Варна.

Facebook logo
Бъдете с нас и във