Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Създават списък със защитени професии

Създаването на списъци със защитени специалности от професии и такива с очакван недостиг на пазара на труда се регламентира с промени в Закона за професионалното образование и обучение, одобрени от правителството. В закона са определени и функциите на министерства и на организациите на работодателите при разработването и актуализирането на Списъка със специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Пътен строител, десенатор на текстил, полиграфист, корабоводител, електротехник, машинен техник, каменоделец, спедитор, специалисти по поставяне на дограма, стъклопакети и изолации са част от професиите, определени като защитени от Министерството на образованието и науката. Пълният списък включва 29 специалности, които се изучават в средното образование. Сред защитените професии са още растениевъд, животновъд, моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия, оператор в хранително вкусовата промишленост. Целта е паралелките по определените като защитени професии да продължат да съществуват въпреки липсата на кандидати за тях.

С промените са разписани и изисквания по отношение на регистрацията и включването на работодателите като равностоен партньор в обучението чрез работа. Определени са условията за подготовка на учители и наставници в дуалната система на обучение. В съответствие с динамично променящите се изисквания на бизнеса се предвижда актуализиране на учебните планове и програми най-малко на пет години. Разширява се обхватът на училищата, които имат право да организират и провеждат обучение чрез работа, със средни училища с професионални паралелки.

Очакваните резултати от прилагането на новите разпоредби са свързани с осигуряване на условия за качествено професионално образование и обучение на работното място при работодатели, които разполагат със съответната материална база и квалифицирани наставници, периодично актуализиране на учебно съдържание в съответствие с промените в техниката и технологиите на производствения процес. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) ще допринесе за превенция на ранното напускане на училище.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във