Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪЗДАВА СЕ ЛЕКАРСКА КАМАРА КАТО ДЪРЖАВЕН ОРГАН

Нов здравен държавен орган - лекарска камара, ще бъде арбитър между пациентите и докторите. Тази основна функция й отрежда проектозаконът, който НДСВ внася в сряда за разглеждане в здравната комисия на парламента, научи БАНКЕРЪ. Промени в съсловната лекарска организация бе една от основните предизборни заявки на царското движение. Проектозаконът за лекарската камара пък е първият здравен закон на новите управляващи. Технологично приемането му и създаването на новата структура обаче може да се проточат. Още на първия етап от обсъжданията на нормативния документ се очаква съпротива от сините депутати. Няма как да не реагира сегашният председател на Българския лекарски съюз (БЛС) и СДС-депутат д-р Димитър Игнатов, който е автор на сега действащия Закон за съсловните организации на лекарите и стоматолозите, приет през 1998 година. Проектозаконът на НДСВ обаче няма да оправдае очакванията на лекарите чрез промени в структурата на самата организация да се смени сегашното й ръководство. Според проектодокумента, БЛС няма да се трансформира в лекарска камара, той остава да действа.В новия модел на здравеопазването ще има три страни. Едната е здравната каса. Като институция на потребителите на здравна помощ тя трябва да защитава интересите на пациентите. От другата страна трябва да стоят БЛС и съсловната организация на стоматолозите. По средата ще е лекарската камара. Камарата е държавен орган, а за БЛС остава ролята на лекарски профсъюз. Всички работещи лекари и стоматолози задължително ще се регистрират в камарата. Тя ще издава лицензи за упражняване на специализирана медицинска дейност, ще създава правилата за добра лекарска практика и ще следи за спазването им. БЛС като лекарски профсъюз също ще получи повече права. В момента е абсурдно той да може да отнема правото за упражняване на професията на сгрешил лекар, но да не може да защити доктор от неправомерно уволнение. Предвижда се към БЛС да се създаде и специализиран орган, в който ще влязат представители на научните дружества по различните специалности. Именно той ще избира експертите, които ще преговарят със здравната каса и ще договарят обема на медицински дейности и тяхното заплащане.Идея на НДСВ е БЛС да стане инициатор за формирането на фонд за допълнително пенсионно осигуряване на лекарите. Управителният съвет на съюза пък ще е гарант, че този фонд няма да фалира.

Facebook logo
Бъдете с нас и във