Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Създадоха експертен съвет за промените в климата

Министерството на околната среда и водите създаде Национален експертен съвет по изменение на климата, съобщават от ведомството.

Във връзка с осъществяване на националната политика по ограничаване на изменението на климата, със заповед на министъра на околната среда и водите Светлана Жекова бе сформиран Национален експертен съвет по изменение на климата. Съветът e независим консултативен орган, чиято цел е да подпомага министъра при формирането на позиции, становища и поемането на инициативи за цялостно осъществяване на държавната политика по ограничаване на изменението на климата.

На първото му заседание е разгледана позицията на България по предложението на ЕК за Рамка за политиките в областта "климат-енергетика" до 2030 година.

Подробно е обсъдена позицията на България по предложението на ЕК за Рамка за политиките в областта на климата и енергетиката през периода 2020-2030 година. "Цел от 25 процента за енергийна ефективност на ниво "ЕС", е реалистична и постижима за България. Би могла да се постигне и по-висока цел, но трябва да се изгради механизъм за гъвкавост по отношение на енергийната ефективност в рамките на Европейския съюз", е казала министър Жекова на заседанието.

Страната ни може да приеме предложената в Европейската стратегия за енергийна сигурност цел най-малко 15 на сто от инсталирания капацитет за производство на електроенергия да е с интерконекторни връзки до 2030-а. За повишаване на енергийната сигурност обаче трябва да се насърчават проекти от взаимен интерес, насочени към интерконекторни връзки, диверсификация и сигурност на доставките, е посочила министър Жекова.

Facebook logo
Бъдете с нас и във