Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪВЕТНИЦИ ПИТАТ ПОДКУП ЛИ Е ОБЯДЪТ С БИЗНЕСМЕН

Златина Карова, общински съветник в Столичния общински съвет и председател на групата на Български демократичен съюз Радикали, пред в.БАНКЕРЪ Преди броени дни Златина Карова внесе проект за Етичен кодекс на представителите на изборна длъжност в Столичната община. Идеята е той да стане част от сега действащия Правилник за дейността на общинските съветници. Кодексът ще бъде гласуван на сесия на СОС на 5 февруари. Г-жо Карова, да не би наближаващите избори да са причината да внесете точно сега моралния кодекс?- Наближаващите избори са само част от причината. Кандидатите трябва да знаят отсега какви норми на поведение да спазват, ако ги изберат, за да няма след това не знаех и не ми бе ясно какво е позволено и до колко. Не е тайна, че в момента моралът на управляващите на всички нива е в криза. Етичният кодекс ще даде възможност на бъдещите общински парламентаристи още преди да са ги избрали да бъдат наясно какви са изискванията към тях и с какво трябва да се съобразяват, когато са изложени на изкушението да лансират идеи, принципи и решения, кореспондиращи с личните им интереси или на тези на техни близки хора. Както е добре известно, сега не всички съветници спазват етиката и общоприетите морални норми.А след като ни предстои да се присъединим към обединена Европа, е задължително да имаме и подходящ документ, поставящ изисквания към поведението, морала и етиката на хората на изборна длъжност. Предложеният текст в кодекса е съобразен напълно с Европейската харта за местно самоуправление. Проекти като нашия вече са внесени и се обсъждат в общинските съвети на Русе, Търговище, Габрово, Козлодуй, Варна и Сандански. Обществото има нужда от регламентиране на поведението на хората, които с неговите гласове са заели изборни длъжности. Затова в проектодокумента се съдържат етични и морални норми, които да служат като стандарт за модел на поведение на общинските съветници, на кмета на столицата, на неговите заместници и на районните кметове. Обект на бъдещия кодекс са и председателите на управителните съвети на дружества, в които Столичната община има дялово участие, като Софийска вода АД например, защото в качеството си на длъжностни лица те са избрани с решение на общинските съветници и изпълняват задължения, поставени им от тях.Каква санкция се предвижда за ударена плесница?- Точно за плесница санкция не сме фиксирали. Ако обаче съветник, районен кмет и дори кметът на Столичната община внесе в общинския съвет докладна записка за гласуване в полза на сделка, която не е обоснована, обществено значима и прозрачна, не успее да мотивира ефективността й и по този начин възбуди съмнение, че обслужва свои или нечии интереси, общинските съветници могат да гласуват решение за наказанието му, дори да го свалят от длъжност и заменят със следващия по гласове в избирателната листа. Това не нарушава Правилника за дейността на общинския съвет, нито Закона за местното самоуправление. Кой ще контролира прегрешенията на местните управници? - Гражданите чрез сигнали до общинските съветници, които от своя страна ще гласуват решения по всеки конкретен случай, свързан с кмет или техен колега, за когото са постъпили сведения, че иска рушвети или играе в чужда полза. В графата корупция попадат и даренията, направени от хора и организации за фондации, общински болници или училища, препоръчани от градоначалника, негов заместник или районен кмет. Общинските съветници вече започнаха да разглеждат етичния кодекс в своите групи, преди да го гласуват на насрочена за 5 февруари сесия. Знаете ли как вървят обсъжданията?- Дискусиите са бурни, особено в частта за приемане на активен и пасивен подкуп. Съветниците искат тези две понятия да се дефинират по-конкретно. Дори има питания дали обядът с бизнесмен се смята за подкуп. Поставя се и въпросът в какви рамки подаръците от фирми, организации и граждани по различни поводи, като юбилей и прочие, не се броят за рушвет и как трябва да процедират, ако някой им поднесе по-скъп предмет по официален случай.Възможно ли е общинските съветници да не приемат кодекса?- Ако не го приемат, ще трябва да дадат отговор на обществеността, защо не го искат.

Facebook logo
Бъдете с нас и във