Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪКРАЩАВАНЕТО НА ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ НЕ Е РЕШЕНИЕ

Димитър Калчев, министър на държавната администрация, пред в. БАНКЕРЪГ-н Калчев, доста честите рокади на заместник-министри - последно бяха освободени двамата заместници на министър Николай Свинаров - не са ли знак за криза в правителството?- Не, освобождаването на Мехмед Джафер и Георги Пасков е по-скоро акт на поемане на политическа отговорност, отколкото белег на криза. Аз съм сигурен, че едва ли двамата имат някакви конкретни нарушения. Поне за мен, като министър, това е ясно. Ако за нещо могат да бъдат упрекнати, това е, че не са провели докрай контрол по тази скандална сделка, която даже не е пряко свързана с военна техника. В Министерския съвет има добър и колегиален дух. Няма сериозни конфликти между министри. Предполагам, че е така и в отделните министерства. В лекцията си пред Атлантическия клуб на 27 януари премиерът призна, че корупцията остава проблем пред управлението... - Последните международни изследвания, които бяха публикувани, показват, че България се е придвижила с две места назад по този показател, но това не е най-важният факт. По-важното е, че комисия Антикорупция работи добре, каквото и да се говори по неин адрес. Неотдавна имахме и разширено заседание с участието на консултантите, ангажирани от Американската агенция за международно развитие (USAID). Те останаха с отлични впечатления от работата ни. Тогава докладвахме какво сме направили по отчета за миналата година, задачите за шестмесечието, приоритетите на нашата антикорупционна стратегия и за работата ни с подкомисията за следприватизационен контрол към Народното събрание. Резултатите от всички приватизационни сделки, които е проверила Агенцията за следприватизационен контрол, а те са 6000, извършени само от Агенцията за приватизация и от Министерството на икономиката, дават основания за доста сериозни размисли. Знаете, че вече 220 сделки са в прокуратурата, а 10-15 са приключили с осъдителни присъди. От проверката стана ясно, че щетите, нанесени на държавата от неизвършени плащания по приватизационни договори, неизвършени капиталови разходи, предвидени в тях, от неплатени данъци и пропуснати ползи, са в размер на 1 млрд. лева. Тепърва ще се проверяват договорите, подписани от всички останали министерства, и е много любопитно какви ще бъдат резултатите. Много скоро комисия Антикорупция ще поиска среща с президента Георги Първанов във връзка с инициативата му за създаване на същия орган на национално ниво. Като заместник-председател на антикорупционната комисия бихте ли казали на колко от постъпилите сигнали е даден ход?- Досега са постъпили над 400 сигнала. Ход е даден на една малка част от тях - не повече от 40-50 преписки са ориентирани към специализираните органи - полиция, съд, прокуратура. Всички останали са или анонимни, или предварителните проверки са показали, че не заслужават внимание. Министерският съвет одобри на 9 юли миналата година стратегия за модернизиране на държавната администрация. Все още обаче няма работна програма за осъществяването й...- Не само че ще има работен план към стратегията, но има и нещо много важно, а именно съвет за реформа в държавната администрация. Предложеният състав на съвета не беше приет на заседание на Министерския съвет в края на миналата година, защото не гарантираше действеност, оперативност и резултатност на работата. След проведените консултации с Европейската комисия и със Световната банка се стигна до вариант той да бъде оглавен от вицепремиер. Това ще е Лидия Шулева. Заместник-председател ще съм аз. Новото лице, което ще се появи в администрацията на Министерския съвет специално за реформата в държавната администрация, ще е секретарят на съвета. До една седмица всички министерства трябва да номинират за членове и някой от заместник-министрите си. Освен това за пръв път ще бъде създаден и работен орган - един секретариат от няколко души специалисти, които ще подготвят материалите, проекторешенията и проектопостановленията на правителството. Още на едно от първите заседания на кабинета за февруари трябва да бъде приет съставът на този съвет за реформа в държавната администрация. До март ще бъде одобрен и работният план.В доклада на Европейската комисия за напредъка на България се отправят критики към Закона за държавния служител по отношение на прозрачността при назначаването и освобождаването на високопоставени чиновници... - Откровено казано, ние закъсняваме със сроковете за приемането на новия Закон за държавния служител и затова ни беше направен намек. При последната си проверка експертите от Еврокомисията взеха текста в суров вид. Той беше съгласуван само с отделните министерства, дори не беше преведен на английски. Ние го забавихме, защото комисия Антикорупция излезе с две-три много сериозни препоръки за промени не само в този закон, но и в Закона за администрацията. В момента правим преработка на текстовете и искаме да ги съгласуваме с главните секретари на отделните министерства и областните управители. Което означава, че до края на февруари ще бъдем готови да ги внесем за обсъждане в Министерския съвет. Колко души работят в държавната администрация и достатъчни ли са те за бъдещото децентрализирано управление на средствата от предприсъединителните фондове на ЕС?- В държавната администрация работят 86 000 души и те са напълно достатъчни. Вероятно има и излишни структури, но това ще покаже един анализ, който започваме да правим и който ще е готов до края на полугодието. Ще бъдат обхванати всички второстепенни разпоредители на бюджета на съответните министерства, за да установим по какви законови актове са били създадени и дали са изпълнили предназначението си. Тогава ще излезем със становище кои от тях да бъдат закрити или реорганизирани. Съкращаването на държавната администрация не е решение. Смятам, че някои нейни дейности, които не са толкова важни за държавната сигурност например, трябва да бъдат давани на концесионен принцип на отделни частни структури. Те ще извършват услугите хем по-качествено с малък персонал, хем държавата ще прибира държавните такси. Аз съм сигурен, че опитът на някои страни ще ни накара да постъпим по този начин. Пътната карта за реформите у нас до присъединяването ни към Европейския съюз предполага промяна в Закона за обществените поръчки и създаването на Агенция за обществените поръчки, подчинена на Министерския съвет. На какъв етап е изпълнението на тези препоръки? - По предложение на вицепремиера Николай Василев и със заповед на министър-председателя от няколко дни е създадена работна група, която трябва да подготви проекта за новия Закон за обществените поръчки. Съгласно изискването на Европейската комисия, вероятно ще се стигне и до предложение за създаване на Агенция за обществените поръчки. Работната група се оглавява от заместник-министъра на икономиката София Касидова и от главния секретар на Министерския съвет Севдалин Мавров. Те имат задача до 1 юли да подготвят новия законопроект и да го внесат в правителството. В групата има и наши специалисти от дирекциите Държавна администрация, Обществени поръчки и Правна. Новият нормативен документ трябва да създаде добра среда за равноправно представяне на конкурсите на всички фирми - български и чуждестранни, както и да гарантира възможност за бързо обжалване на резултатите от тях. В момента ако един от кандидатите за обществена поръчка обжалва процедурата или решението на тръжната комисия, е необходимо да внесе жалба в съда и да чака дълго време. Докато тече процедурата по обжалване, се блокират действията и по изпълнението на поръчката. Тя не може да се възложи на никого. Ако това стане, ще е нарушение. Това означава ли, че българските фирми ще бъдат лишени от някои преференции? - Като бизнесмен бих искал да има преференции за българските фирми, но предполагам, че това ще стане много трудно. Европа очаква равни права за всички участници. На какъв етап е реализирането на стратегията за електронно правителство и каква част от средствата за него са усвоени? - За правителството най-важната част от тази стратегия остава финансирането на интеграционния софтуер - тоест обединяването на информационните системи на отделните министерства и възможността за обмен на данни между тях. Това в момента не е финансово обезпечено от бюджет'2003. Единствено разработването на новите информационни системи в Министерството на финансите, в Агенцията за държавните вземания и на Агенция Митници са обезпечени сто процента. Вероятно основен координатор по изпълнението на тази задача ще бъде фирмата Информационно обслужване, която е изцяло собственост на финансовото министерство. Що се касае до държавната администрация, средствата, които са предвидени като капиталови разходи за тази година, са недостатъчни. Те са в размер на 10 млн. щ. долара до 2005 година. Но аз съм оптимист и мисля, че ще намерим вариант - финансиране чрез дългосрочни безлихвени кредити. Проведохме разговори с Ай Би Ем на 30 януари. Тогава бяха уговорени условията за участието на компанията в открита процедура по Закона за обществените поръчки за разработката на този интеграционен софтуер при едно безлихвено дългосрочно кредитиране. То ще започне от тази година, а първото плащане ще извършим през 2004-а.

Facebook logo
Бъдете с нас и във