Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪЕДИНЕНИЕ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ ПОЛУЧИ ЛИЦЕНЗ ЗА УПРАВЛЯВАЩО ДРУЖЕСТВО

На свое заседание Комисията за финансов надзор издаде лиценз на Съединение Асет Мениджмънт ЕАД (в процес на учредяване) за извършване на дейност като управляващо дружество. В 14-дневен срок то следва да удостовери, че изцяло е внесло изискуемия капитал по чл.203, ал.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа. Според него управляващото дружество трябва по всяко време да притежава капитал не по-малко от левовата равностойност на 125 хил. евро. Съединение Асет Мениджмънт е със седалище и адрес на управление в София, ул. Дякон Игнатий №2. Негови учредители са две юридически лица, които притежават по 50% от капитала - Корпорация за технологии и иновации Съединение АД и Петър Нейчев и синове ООД. В състава на съвета на директорите влизат Ганчо Ганчев - председател, Чавдар Николов - член, и Нейчо Нейчев - изпълнителен директор.
Бившият приватизационен фонд Корпорация за технологии и иновации Съединение, който притежава контролно участие в 13 дъщерни дружества, отчете нетна печалба от 9.909 млн. лв. за миналата година. Петър Нейчев и синове ООД - Пловдив е акционер с 16.911% в капитала на холдинга.
В момента в регистъра на Комисията за финансов надзор са вписани 30 управляващи дружества. Други два приватизационни фонда - Доверие - Обединен холдинг АД и Синергон холдинг, учредиха свои дружества с такъв предмет на дейност: Евър Управление на активи АД и Синергон асет мениджмънт АД.

Facebook logo
Бъдете с нас и във