Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Съдът вписа промените в "Петрол"

В Търговския регистър са вписани промените в състава на Надзорния съвет на "Петрол АД - София, съобщиха от дружеството чрез "БФБ-София". Това е станало на 14 октомври. Заличени са досегашните членове на надзора: "Алфа Кепитъл" АД с представител в съвета Божидар Бориславов Миладинов, "Корект Фарм" ЕООД с представител Тихомир Иванов Трендафилов, и Траян Антонов Кършутски.

С определение от 26 септември 2014 г. съдът беше спрял вписването на промените, направени в дружеството от последното заседание на общото му събрание на 17 септември.

С новото си решение съдът е вписал новите членове на Надзорния съвет на "Петрол" АД, избрани от проведеното на 17 септември извънредно общо събрание на акционерите на търговеца с горива. Това са "Петрол Корект" ЕООД с представител в съвета Николай Бориславов Гергов, "Петрол Асет Мениджмънт" ЕООД с представител Тодор Иванов Иванов, и Иван Алипиев Войновски.

Съдът е вписал и новото седалище и адрес на управление на дружеството, което се премества от София в Ловеч, на ул. "Търговска" №12, в хотел "Ловеч".
По партидата на "Петрол" АД в Търговския регистър е обявен и изменения и допълнен Устав на дружеството.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във