Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪДЪТ СЪЩО ШАМАРОСА КРЕМИКОВЦИ

Масираната атака срещу Кремиковци напоследък стана твърде очевидна. Не че не е заслужена. но е неизбежен въпросът защо точно сега - след девет години търпимост към неизпълнените приватизационни ангажименти, към неплатените сметки, към неизпълнените обещания за инвестиции, към некоректното отношение на мениджмънта към работниците и служителите, държавните монополисти и агенции, че и министърът и премиерът решиха да се събудят.
Софийският градски съд също се сети за делата на Кремиковци. На 20 февруари министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров съобщи, че приватизаторът Финметалс Холдинг е осъден да плати 239.25 млн. лв. неустойки - начислени за неизпълнение на раздържавителния договор в частта инвестиции. Искът е предявен от Агенцията за следприватизационен контрол. Финметалс холдинг е подал жалба срещу решението на Софийския градски съд, която обаче е оставена без разглеждане. Изтекъл е и повторният срок за обжалване, така че присъдата вече е влязла в сила, поясни министърът. Впрочем в съда са заведени няколко дела за неустойки, които Финметалс Холдинг не е изплатил в периода 2003 -2005 година. Но само допреди месец нито едно от тях не беше минало даже на първа инстанция.
Общо неустойките, начислени на собственика на Кремиковци, са в размер на 260 млн. долара. Именно заради тях още през 2004 г. Агенцията за следприватизационен контрол запорира пакета от 71% от капитала на Кремиковци, който е притежание на Финметалс Холдинг.
Ако Финметалс не плати, са възможни два пътя. Единият предполага изготвянето на изпълнителен иск, а другият - разваляне на приватизационния договор. До този момент Агенцията за следприватизационен контрол не е разтрогнала нито един контракт, ако в него не е предвидена изрично такава санкция. Такъв акт обаче може да се осъществи само с одобрението на Министерския съвет, тъй като именно с неговата благословия е бил сключен. Както е известно, Финметалс Холдинг (тогава собственост на Валентин Захариев) купи от държавата пакета от 71% от капитала Кремиковци през юни 1999 г. срещу 1 долар.
Само ден преди да стане известно сегашното решение на Софийския градски съд собственикът на Финметалс Холдинг Прамод Митал поиска в писмо, адресирано до премиера Сергей Станишев, до министъра на икономиката и енергетиката Петър Димитров и до други представители на правителството, през следващите 90 дни държавата да разреши на комбината да изплаща само текущите си задължения към държавните компании БДЖ, НЕК и Булгаргаз. За това време Митал е поел ангажимента да си намери стратегически партньор за металургичния комбинат, с помощта на когото да изплати в кратки срокове на натрупаните стари задължения на Кремиковци. Миналата година дружеството е платило над 267 млн. лв. текущи и стари задължения към НЕК, БДЖ и Булгаргаз. В писмото до правителството Митал уверява още, че са осигурени суровини за дейността на комбината през следващите 90 дни, с които ще се осигури производството на около 100 хил. т стомана. Според него, ако тази отсрочка не бъде приета, ситуацията ще бъде крайно негативна за предприятието и за всички заинтересовани от дейността на дружеството. По повод на това писмо икономическия министър Петър Димитров коментира: България не вярва на сълзи и обясни, че Митал вече е подписал декларация, че през 2007 г. в комбината ще бъдат вложени 100 млн. евро, но това не е станало. Именно поради тази причина този път молбата му няма да бъде уважена от министерството.
Кремиковци е с капитал от 8.5 млн. лева. Според неконсолидирания му финансов отчет за последното тримесечие на 2007 г. дългосрочните му търговски и други задължения са 845.607 млн. лв. срещу 796.886 млн. лв. година по-рано. Краткосрочните му дългове пък са 721.938 млн. лв. при 632.308 млн. лв. за 2006 година. Общите разходи за дейността на дружеството са 1.7 млрд. лева. Кремиковци е приключил миналата година със загуба от 35.930 млн. лв., но за 2006 г. тя е била 280.792 млн. лева. Основната причина да намалее негативният резултат на дружеството обаче е продажбата на активи. Общите приходи от дейността му са 1.6 млрд лева.

Facebook logo
Бъдете с нас и във