Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪДЕБНАТА САГА ЗА БТК ПРОДЪЛЖАВА

КНСБ обяви в четвъртък (16 януари), че Върховният административен съд (ВАС) е образувал дело по жалбата на синдиката срещу решението на АП за определяне на Вива Венчърс за купувач на БТК. На 22 януари 2003 г. тричленен състав на ВАС трябва да реши доколко основателни са аргументите на КНСБ. Освен синдикалната централа като страни по делото са призовани Агенцията за приватизация и избраният купувач Вива Венчърс. В жалбата, подадена от председателя на федерация Съобщения Георги Бочев, се иска да бъде отменено решението на АП за избора на Вива Венчърс поради несъответствия със Стратегията за приватизация на БТК (одобрена от парламента с решение от 21 март 2002 година), както и със Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Избирането на австрийското дружество за купувач на БТК и предложените от него и приети от АП съкращения на 9 хиляди работници за срок от три години ще доведе, по наше мнение, до ескалация на социалното напрежение, което от своя страна ще сведе икономическата ефективност на сделката до минимум в противоречие с целите на приватизационния процес в страната, твърдят още жалбоподателите.Също на 16 януари американският инвестиционен фонд Адвент Интернешънъл (собственикът на Вива Венчърс) изпрати до Агенцията за приватизация официално писмо, в което отново заявява интереса си към сделката и подчертава, че разчита на обективността на българската съдебна и законодателна система. Потвърждаваме намеренията си да развием БТК съгласно международните норми и добрата бизнес практика, се отбелязва в писмото на Джоана Джеймс, главен мениджър за Централна и Източна Европа на Адвент Интернешънъл.

Facebook logo
Бъдете с нас и във