Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СЪДБАТА НА GSM-3 ЩЕ Е ЯСНА ДО МЕСЕЦ

Петчленен състав на Върховния административен съд разгледа на 7 юли жалбите на Космо Бългерия Мобайл- собственика на втория мобилен оператор ГлоБул, на американската компания Тафетта Лимитид и на Мобилтел срещу решението на по-нисшата съдебна инстанция от февруари 2005 година. С него тричленният състав на ВАС потвърди становището на Комисията за защита на конкуренцията, че предоставянето на лиценз за трети GSM-оператор на БТК без търг и конкурс срещу 54 млн. лв. не представлява държавна помощ. В протеста си ГлоБул изтъква, че решението на първата инстанция е било взето, без да са обсъдени всички представени по делото доказателства, което води до необоснованост и неправилност на съдебния акт. Компанията, която представлявам, е инвестирала досега в България 600 млн. евро и е открила над 2400 работни места. Дружеството има доверие в съдебната система, но изразява учудването си как може мотивите, които е изложил тричленният състав на ВАС, да са едва пет страници, при положение че решението на Комисията за защита на конкуренцията е цели 85, заяви в речта си адвокатът на ГлоБул Димитър Кюмюрджиев. Представителят на Мобилтел Тодор Батков пък подложи на критика експертизата, изготвена от унгарския клон на консултантската компания МакКинзи Къмпани по поръчка на КЗК. В нея е записано, че евентуалната пазарна стойност на третия GSM-лиценз ще е по-ниска от платената първоначална лиценционна такса. При вземането на решението си тричленката се е съобразила именно с нея, а не с проучването на икономистите от УНСС, според които позорната цена на лиценза би била далеч по-висока от платените 54 млн. лева.Експертизата на МакКинзи е представена на български, без да имаме оригинален вариант на унгарски или английски език. Освен това тя не бе подписана от авторите си и в преписката с ВАС липсва доказателство, че е извършено някакво плащане за изготвянето й. А такова не е искано, защото някой друг е платил. Тричленният състав на съда дори не е поискал да бъде направена нова експертиза, категоричен бе Батков. Другият аргумент на Мобилтел срещу решението на първата инстанция на съда бе, че тя не се е запознала достатъчно добре с фактическата обстановка, при която е била определена таксата за GSM-3. Към момента на откриване на процедурата за приватизацията на БТК-4 април 2002-ра, е действала старата тарифа за таксите, събирани от Комисията за регулиране на съобщенията, при която не се предвижда намаление на лицензионната такса и по нея кандидатът за третия мобилен лиценз е трябвало да плати 283.2 млн. лева. На 9 юли същата година обаче е приета нова тарифа за таксите, която позволява цената на лиценза да бъде редуцирана със 75% при отдаването му без търг или конкурс. Адвокатите и на ГлоБул и на Мобилтел настояват, че е било необходимо да се плати според старата, а не според новата тарифа, тъй като вече са били подадени индикативните оферти за националния телеком. Тоест не 54 млн. лв., а цели 283.2 милиона. Впрочем в стратегията за приватизацията на БТК изрично е записано, че едновременно с продажбата на акции от капитала ще бъде включена и опция за предоставяне на лиценз за GSM-3. Ако някой от кандидатите заяви желание за предоставяне на лиценз, той следва да посочи примерна цена. Същото изискване е залегнало и в изготвената от Агенцията за приватизация конкурсна документация. С други думи, нормативната рамка не предвижда вариант закупилият основния пакет акции на телекома и упражнил правото си на опция да не заплати за нея и да придобие това право безплатно. Но според адвокатите на двата мобилни оператора виенското дружество Вива венчърс не е заплатило на държавата нито предложената от него примерна цена от 20 млн. евро, нито пък редуцираната първоначална лицензионна такса от 54 млн. лева. Последната на практика е платена от българските данъкоплатци чрез отчисления от печалбата на държавната БТК. По този начин е била променена гласуваната от парламента стратегия. И то от някой чиновник в АП. Магистрала Тракия, връх Мусала... докъде ще я докараме така?, попита емоционално адвокат Тодор Батков. Интересно е да се постави въпросът защо първият GSM-лиценз струваше 200 хил. долара, а не милиарди, както показват експертизите, контрира адвокатът на БТК Иван Тодоров. За в.БАНКЕРЪ независими експерти коментираха, че единственото основание да бъде касирано решението на тричленката на ВАС е липсата на достатъчно ясни мотиви. Крайната дума обаче ще имат съдия Венета Марковска и четиримата й колеги, които трябва да се произнесат по казуса в едномесечен срок.

Facebook logo
Бъдете с нас и във