Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строителният бранш се дигитализира

Строителният бранш се дигитализира. Проектът се финансира по Програмата за подкрепа на структурната реформа 2017-2020 г. и е на стойност 300 хил. евро.

"Дигитализацията на строително-инвестиционния процес е важна не само за строителния сектор, но и за българската икономика.“, каза зам.-регионалният министър Валентин Йовев, който постави началото на изпълнението на проект „Подготовка и стартиране на цифрова реформа на българския строителен сектор“.

Предвижда се да бъде изработена стратегия и пътна карта с конкретни стъпки за реформиране на сектора чрез въвеждане на строително-информационно моделиране в целия строително-инвестиционен процес. Ще бъдат разработени и промени в националната регулаторна рамка в съответствие с европейската и ще се изготви План за национална цифрова платформа за строителството.

В него ще бъде определен стандартизиран формат на отворени данни за обмен на информация между доставчиците и възложителите на обществените поръчки – необходими стандарти за въвеждане на строително-информационно моделиране, ИТ инфраструктура, споделени бази данни, съвместното им прилагане в съответствие с изискванията, въведени на европейския пазар.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във