Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строителната продукция расте за трети пореден месец

За трети пореден месец - след февруари и март, строителната продукция у нас и през април расте, изчисляват от Националния статистически институт (НСИ). Предварителните данни показват, тя е с 2.3% над равнището от март. И през април продължиха да се вливат пари в сектора, по специално в строителството на инфраструктура. Ограничителните мерки, свързани с преодоляването на коронавируса, още от началото на пандемията имат малко по-слабо влияние в строителния сектор, в който фирмите продължиха да работят.

Принос за растежа имат и двата подсектора. През април индексът на произведената строителна продукция, изчислен от сезонно изгладени данни, е над равнището от третия месец, като продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 3.3%, а от сградното строителство - с 1.6 на сто. Това се случва след показаното съживяване и през февруари и през март.

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация дава картината и може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. 

На годишна база също се вижда раздвижването в сектора. Календарно изгладените данни показват още по-голямо увеличение - от 15.7%, на строителната продукция през април тази година в сравнение със същия месец на 2020-а.

На годишна база секторът също се представя добре

В сравнение с април миналата година - първият месец от пандемията от Ковид-19, повишението през тази година се определя от положителния темп, както при гражданското/инженерното строителство, където има ръст от 21.5%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 11.5 процента.

През май бизнес климатът в строителството се подобрява

През май бизнес климатът в България се е подобрил рязко към нивата от преди началото на коронавирусната пандемия. Наблюдава се засилване на позитивните нагласи във всички сектори с оглед разхлабването на противоепидемичните мерки.

През май показателят "бизнес климат в строителството" скача с 13.6 пункта след понижението през април, както има подобрени оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състояние на техните предприятия. Анкетата на НСИ регистрира и увеличение на получените нови строителни поръчки през последния месец, което е съпроводено и с по-оптимистични очаквания за дейността през следващите три месеца.

Основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. Регистрирано е и нарастване с 11 пункта на негативното влияние на фактора "цени на материалите", които в последните месеци вървят нагоре.

По отношение на продажните цени мнозинството строителни предприемачи очакват те да запазят равнището си през следващите три месеца, но част от мениджърите предвиждат известно повишение на продажните цени, показва последната анкета на НСИ.

 

Строителството

е един от най-важните за икономиката ни сектори, който осигурава 12% от БВП, и заедно с това дава работа на 250 000 работници.

Facebook logo
Бъдете с нас и във