Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строителната продукция расте през юни

След два поредни месеца на загуба – април и май, строителната продукция у нас през юни расте, съобщават от Националния статистически институт (НСИ). Предварителните сезонно изгладени данни показват, тя е с 1.5% над равнището от месец май тази година. Все пак летните месеци създават простор за повече дейности в този сектор. Според строителните предприемачи основната пречка за развитието на дейността в отрасъла е несигурната икономическа среда, недостига на работна сила и конкуренцията в бранша. Към тези фактори се добавят и покачващите се цени на материалите и забавянията с доставките.

От статистиката отбелязват, че

принос за отбелязания растеж имат и двата подсектора.

През юни продукцията от гражданското/инженерното строителство се увеличава с 2.1%, а от сградното строителство - с 1.1 на сто. През месец май и двата подсектора бяха на загуба.

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация дава картината и може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие. 

На годишна база също се вижда, че има раздвижване в сектора. Според календарно изгладените данни увеличението на строителната продукция през юни е още по-голямо - 4.7%, в сравнение със същия месец на 2020-а.

 

На годишна база секторът също се представя добре

В сравнение с юни миналата година, повишението на календарно изгладения индекс на строителната продукция през тази година се определя от положителния темп, както при гражданското/инженерното строителство, където има ръст от 9.1%, така и при сградното строителство, където нарастването е с 1.5 процента.

Тази положителна тенденция върви от март насам. Експертите отбелязат и това, че има намаление в темпа на растежа. Обяснението е, че през март и април беше големия стрес след разпространението на Ковид-19. След това фирмите от отрасъла успяха да превъзмогнат ефекта от пандемията, а и не липсваха и пари за развитие на инфраструктурните проекти.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във