Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строителите у нас са имали повече работа през ноември

През ноември миналата година продукцията, която е създадена в сектор „Строителство“, е с 1.9% над равнището от октомври, сочат предварителните данни от Националния статистически институт. Това се случва след нулевата стойност през септември и спада от 0.6% през октомври.

Този растеж е подкрепен и от двата подсектора. Продукцията от гражданското/инженерното строителство през ноември се увеличава с по-бърз темп - 2.1%, след като в двата предходни месеца фирмите съобщиха за свиване на дейността. В същото време сградното строителство расте с 1.7% спрямо октомври, когато имаше спад от 0.8% в продукцията. То е подкрепено или подтикнато от търсенето на жилища и активната търговия.

Месечните индекси показват краткосрочните изменения на строителната продукция между два сравнявани периода. Тази информация може да се използва за анализ на текущото състояние на строителството в страната, както и за краткосрочни прогнози за бъдещото му развитие.

Годишни изменения

Календарно изгладените данни показват увеличение от 3.2% на строителната продукция през ноември миналата година в сравнение със същия месец на 2020-а. На годишна база повишението на този индекс се определя от положителния темп както при сградното строителство с регистрирано увеличение от 3.3%, така и при гражданското/инженерното строителство - с 3.1 на сто.

През ноември

бизнес климатът в строителството се влоши

като отразява влошените оценки и очаквания на строителните предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. По тяхно мнение строителна активност и осигуреността на производството с поръчки са намалени спрямо октомври, като и прогнозите им за дейността през следващите три месеца са по-песимистични.
Основните проблеми за развитието на бизнеса продължават да бъдат свързани с несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостига на работна сила, като последната анкета отчита нарастване на негативното им влияние.
В сравнение с октомври делът на мениджърите, които прогнозират продажните цени в строителството да се повишат през следващите три месеца, се увеличава.

Facebook logo
Бъдете с нас и във