Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строителите и Сдружението на общините ще работят заедно за промени в законодателството

Ръководството на Камарата на строителите в България  и Управителният съвет на Националното сдружение на общините проведоха работна среща и се договориха да работят заедно за промени в законодателството.

„Причината да сме тук е желанието ни да обединим усилията си и да работим за подобряване на законодателството, за правила, за ограничаване на сивия сектор и за намаляване на административната тежест, която е проблем и за общините, и за строителите. Бихме желали тези срещи да продължат и заедно да работим за благото на нашата държава“, каза в началото на срещата инж. Даниел Панов, председател на Управителния съвет  на Националното сдружение на общините и кмет на община Велико Търново.

По време на срещата представителите на двете организации разискваха действащото законодателство, касаещо строително-инвестиционния процес и проблемите, с които представителите на местната власт и строителните компании се сблъскват в дейността си. Акцент беше поставен върху новите текстове в Закона за устройство на територията (ЗУТ), действащи от януари 2019 г., както и върху измененията в чл. 14, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите, според които невписани в Централния професионален регистър на строителя на Камарата строители могат да изпълняват само жилищни и вилни сгради с ниско застрояване и разгърната застроена площ до 100 кв. м, строежи от допълващо застрояване, както и реконструкции, преустройства, основни ремонти и смяна предназначението на строежите от пета категория. Инж. Мазнев подчерта важността на промяната и информира, че загубите от сивата икономика в сектора се изчисляват на 1,5 млрд. лева годишно. Инж. Панов посочи, че от НСОРБ приветстват направените промени, които ще доведат до повече прозрачност в бранша и сигурност за общините при възлагането на изпълнението на поръчките.

Друга тема в разговорите бяха необходимите промени в Закона за обществените поръчки. Кметът на Монтана Златко Живков коментира, че обжалванията на търговете са бич за дейността на местната власт. Като пример той посочи фирма, която обжалва обществени поръчки в 8 от 11 общини в област Монтана, като спира изпълнението в 7 от тях.

„Това са проекти по ОПРР за важни инфраструктурни обекти и резултатът е забавяне в изпълнението на оперативните програми“, каза Живков. „Община Монтана спечели 3 от делата и на последна инстанция, фирмата, обжалваща поръчките, ще плати глоба само 200 лв., а ние загубихме година и два месеца и сега това ще се отрази върху изпълнителя, който ще трябва да работи в съкратени срокове“, коментира Живков и подчерта, че това е сфера, в която трябва да се търсят промени в нормативната база. 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във