Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строители и общини заедно ще решават проблемите в сектора

Снимка: НСОРБ

Ефективното партньорство между местните власти и бизнеса е едно от важните условия за успешно реализиране на проектите с европейско финансиране през новия програмен период 2021 – 2027 г. В контекста на това разбиране Националното сдружение на общините и Камарата на строителите се договориха да си партнират активно в следващите години, както в трансфера на опит и знания, така и в изработването на общи позиции.

Двете организации ще работят координирано за осъществяването на активен диалог с държавната власт, гражданите, национални и международни организации по въпроси от взаимен интерес и съвместно ще търсят решения на общи проблеми. Важен акцент в бъдещото сътрудничество е ефективното интегриране на политиките за устойчивост в процесите на развитие на регионите. Споразумението беше подписано от председателя на УС на НСОРБ и кмет на община Велико Търново Даниел Панов и председателят на УС на Камарата на строителите в България инж. Илиян Терзиев.

"Сътрудничеството на общините с компаниите – членове на Камарата на строителите, е най-дългогодишното практическо взаимодействие" – каза Даниел Панов, председател на сдружението на общините и кмет на община Велико Търново и подчерта, че сключеният меморандум открива нов етап в съвместната работа на двете организации.

Сред първите задачи, които предстои да бъдат осъществявани в партньорство е участието в два от ключовите за реформата в сферата на строителството проекти, които са част от Плана за възстановяване и устойчивост на България. Единият касае пилотната фаза за въвеждане на строително информационното моделиране (СИМ/BIM) в инвестиционното проектиране и строителството като основа за цифрова реформа на строителния сектор в България. Другият проект е свързан с дигитализацията в сектора и предвижда създаването на Единна информационна система по устройство на територията, инвестиционно проектиране и разрешаване на строителството.

Обект на обсъждания беше продължаването на процеса за енергийно обновяване на жилищния фонд, за който освен в ПВУ са заложени и средства в Оперативните програми.

„Членовете на Камарата на строителите в България също са обезпокоени от динамиката на цените и процедурните проблеми, които тя създава при изпълнението на обществени поръчки. Екипът на Камарата работи по разработване на методика за индексация на дейностите и материалите в сектора. Подобен механизъм ще даде възможност за адекватност както на изпълнителите, така и на възложителите, при подготовката на прогнозните разчети и планирането на инвестиционните програми, но това е продължителен процес, който изисква и нормативни промени“ - сподели председателят на Камарата на строителите Илиян Терзиев.

Предстои създаването на съвместна работна група, която системно да извършва анализ на проблемите, които срещат местните администрации при осъществяването на дейности, свързани със строителството и да предлага възможни и ефективни решения.

Facebook logo
Бъдете с нас и във