Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строителен надзор: Дискотеките от "Какао бийч" са законни

Дискотеките от комплекса "Какао бийч" на Южния плаж в "Слънчев бряг" са законни. Това е установила проверката на ДНСК, която започна преди седмица. 

"По време на проверката бяха инспектирани още 5 преместваеми обекта на плажа - THE ONE, La Cubanita, Cacao beach, Del Mar и BEDROOM, за които е констатирано, че отговарят на предвидените в схемата конфигурация в план и местонахождение. Съгласно Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията за тези преместваеми обекти са издадени разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър", се казва в съобщение на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 

 

Резултатите от проверката

32 са незаконните преместваеми обекти, поставени върху плажната ивица в курортен комплекс "Слънчев бряг". Те са в несъответствие с одобрената от министъра на туризма схема и са без разрешения за поставяне от главния архитект на община Несебър, уточняват от Строителен надзор. 20 обекта са на територията на плаж "Слънчев бряг – юг", 5 са на "Слънчев бряг – централен" и 7 - на "Слънчев бряг – север".

Данните за тези обекти са предоставени на кмета на Несебър и Министерството на туризма. Следва съставяне на констативни актове и издаване на заповед от градоначалника за премахване или за привеждането им в съответствие с одобрената схема

На Южния плаж в курорта премахнатите през 2017 г. метална ограда и паркинг до хотел "Империал" ("Амфора") са възстановени на същото място. До паркинга в западна посока върху плажната ивица, без разрешение за поставяне и без разрешение за строеж са изпълнени едно след друго волейболно игрище, спортна площадка, метална трибуна за зрители със сцена и бетонова настилка с приблизителна площ около 1000 кв. метра.

"Обслужващата алея с обръщало към бившия ресторант "Фрегата", осигуряваща достъпа до плажа е предвидена в действащия регулационен план на к.к. "Слънчев бряг – изток". От община Несебър са представени одобрен проект и разрешение за строеж от 2008 г. за реконструкция на настилката на алеята, но същата не е въведена в експлоатация по законоустановения ред. Източно от алеята, върху плажната ивица, без разрешение за строеж е изпълнен открит паркинг с настилка от чакъл и филц с неправилна форма и приблизителна площ 8000 кв.м. Паркингът е ограничен с 2 бариери, а върху обслужващата алея са изпълнени още две бариери. В западната част на обръщалото е изпълнен навес за коли с метална конструкция, който видимо навлиза в площта заета от дюни. Южно от обръщалото, върху съществуваща дюна, са изпълнени бетонов път, паркинг с кабина за охрана и кабели с напрежение, в нарушение", отчита още МРРБ.

Facebook logo
Бъдете с нас и във