Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строим с Румъния велоалея по поречието на Дунав

Велоалея по поречието на река Дунав, част от маршрута Euro Velo 6, пълно предпроектно проучване за изграждане на нови мостове и транспортни връзки между България и Румъния и финансова помощ за малкия и среден бизнес в граничните области на двете държави. Това са трите стратегически направления, които ще бъдат предложени за финансиране от европейската програма за трансгранично сътрудничество Румъния - България в следващия програмен период 2021-2027 година.

Параметри на програмата са били обсъдени на Съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране с участието на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, експерти от Министерството на благоустройството, развитието и администрацията на Румъния, представители на Главна дирекция „Регионална политика“ на Европейската комисия и други.

Бъдещата програмата, чийто проект се очаква да бъде представен до средата на следващата година, се предвижда да бъде ориентирана към две цели: „Европа по-близо до хората“ и „По-свързана Европа”. В допълнение се предвижда ясен фокус към директна подкрепа на МСП, доколкото те са най-уязвими от въздействията на кризи. 

Стратегическата ориентация на програмата обхваща изпълнение на два ключови за страната ни проекта, които да допринесат за свързаността, мобилността, развитието на туризма по поречието на река Дунав и създаването на предпоставки за допълващо икономическо развитие.

Приоритетни за България са изготвянето на цялостно предпроектно проучване за поречието на река Дунав. То трябва да идентифицира и обоснове изграждането на нови или разширяването на съществуващи мостови съоръжения, състоянието и потенциала на речните пристанища. С документа ще се посочат най-подходящите места и ще се даде приоритет на конкретните точки на бъдещите транспортни съоръжения, които да осигурят солидна основа за привличане на стратегически инвеститори и финансиране от различни европейски и национални източници. Ключов е и проектът за изграждане на веломаршрут по поречието на Дунав. Той ще свърже всички населени места в пограничния район на Северна България, а освен това ще даде връзка с клонове и към други населени места в страна.

Бъдещата програмата ще дава възможност за финансиране и на проекти за развитие на местната бизнес среда, социалното включване, туризъм, опазване на природното и културното наследство и др., които да доведат до ясни икономически ефекти за териториите на Северна България, включени в програмата.

В новия програмен период се набляга на промяната в стратегическата ориентация на програмата с цел прилагане на засилен териториален подход, основан на потенциала и специфичните нужди на граничните региони. Според заместник-министър Николова по този начин ще бъдат обхванати по-големи целеви групи, а ефектът от европейските инвестиции ще е по-видим.

 

Северната граница 

на България е изцяло с Румъния. Река Дунав е естествената природна граница между двете страни. Простира се от устието на река Тимок до нос Картал на Черно море. В участъка от устието на река Тимок до Силистра е по талвега на река Дунав в продължение на 470 километра. 

По-големите български градове по река Дунав са Видин, Лом, Козлодуй, Оряхово, Никопол, Белене, Свищов, Русе, Тутракан и Силистра. 

От Силистра до нос Картал границата е сухоземна. Този участък е с дължина 139 километра.

Дунав е втората по дължина река в Европа  след Волга. Освен това тя е единствената голяма река в Европа, която тече в посока от запад на изток и се влива в Черно море. Дунав е и единствената река в света, която протича през десет държави (Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, България, Румъния, Молдова и Украйна).

Река Дунав е важен международен воден път. Той е определен от Европейския съюз за трансевропейски транспортен коридор № 7, който минава през десет страни.

Facebook logo
Бъдете с нас и във