Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строят се повече жилища, но расте и средната полезна площ

Продължава и новата тенденция за напускане на големите градове, а числата показват, че най-голям е относителният дял на новопостроените къщи.

За четвърто поредно тримесечие статистиката отбелязва растеж на броят на въведените в експлоатация жилищни сгради. В периода между октомври и декември те са 969, а новопостроените жилища в тях са 4401, показват данните на Националния статистически институт. Спрямо четвъртото тримесечие на 2019 година сградите са с 32 повече, или с 3.4%, а жилищата в тях нарастват с 220. Статистическите данни за новопостроените жилищни сгради и жилища са разработени на базата на тримесечна информация, получавана от общинските администрации.

Предпочитаният тип строителство и през последното тримесечие на миналата година е стоманобетонната конструкция (77% от жилищните сгради). Тухлени са - 19% от сградите, има и панелни - 0.2 на сто. Продължава и новата тенденция за напускане на големите градове, а числата показват, че най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (72.2%), следвани от жилищните кооперации. На годишна база - спрямо четвъртото тримесечие на 20219-а, има увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните блокове. В същото време интересът към сградите от смесен тип и вилите продължава да намалява.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в София (столица) - 138 сгради с 1 058 жилища, и в областите Пловдив - 130 сгради с 820 жилища, и Бургас - 128 сгради с 492 жилища в тях. Едва ли някой е изненадан от тези данни. Това са градове с най-много инвестиции, съответно и привличат нови служители, които пък се нуждаят и купуват нови жилища.

Най-търсени на пазара и съответно с най-висок дял са новопостроените жилища с две стаи (40.2%), следвани от тези с три стаи (34.1%). Отново се наблюдава намаление в интереса към купуване на големи жилища, поради което делът на новите жилища с шест и повече стаи е едва 3.2 процента.

Общата полезна площ на новопостроените жилища през четвъртото тримесечие на миналата година е 424 100 кв. м, което означава с 8.2% повече в сравнение със същото тримесечие на 2019-а. Заедно с това жилищната площ в тях се увеличава с 12.7% и достига 327 700 кв. метра.

Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище се увеличава от 93.7 кв. м през четвъртото тримесечие на 2019 година на 96.4 кв. м през същото тримесечие на миналата година. Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Габрово - 196.6 кв. м, и в Смолян - 161.7 кв. м, а най-малка е тя в областите Варна - 72 кв. м, и в Пазарджик - 74.2 кв. метра

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във