Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Строят се по-малко жилища, като намалява и полезната площ

През третото тримесечие на тази година строителите са предали по-малко сгради – 838, както и жилища в тях - 3390. От бранша вече коментират, че по-високите цени на материалите и всички влагани други изделия ще забавят сроковете за изграждане и ще оскъпяват жилищата. А това без съмнение ще охлажда ентусиазма на купувачите и спекулантите за покупки, а строителите ще обмислят всеки нов проект.

Най-много са новопостроени жилищни сгради със стоманобетонна конструкция /78.2%/, с тухлена – са 18.5% от обектите, а с някаква друга - 2.8 процента. Панелките все повече губят позиции и през третото тримесечие само 0.5% от сградите са били от този тип.

Тенденцията, наложила се през през изминалите пандемични месеци, за засилен интерес към изграждане на нови къщи се запазва и през третото тримесечие, като те заемат дял от 75.6% от всички сгради. След тях най-интересни са  жилищните кооперации (14.7%). Но между юли и септември, в сравнение със период на 2020 г., се наблюдава намаляване в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации и

увеличаване в броя на новопостроените вили и сгради от смесен тип.

Няма изненада в числата на националната статистика, които сочат че най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна - 123 сгради с 837 жилища, София (столица) - 121 сгради с 832 жилища, и Бургас - 99 сгради с 440 жилища в тях. В тях има най-голямо движение на специалисти, които търсят възможности за работа. Заплатите също са високи, което позволява не само да се наемат жилища, но и да се купуват такива.

Все още най-висок остава делът на новопостроените жилища с три стаи (36.6%) и с две стаи (35.8%), което се определя и интереса на купувачите. Само 3.7% от жилищата са с шест и повече стаи. Вярно е това, че хората търсят по-големи площи за себе си и своите семейства, но се засилва интересът към излизане от града и насочване към околните села и затворени комплекси.

 

Общата полезна площ на новопостроените жилища

(сумата от жилищната и спомагателната площ) през третото тримесечие е 336 500 кв. м, или с 6.3% по-малко в сравнение със същия период на 2020 г., а жилищната площ намалява с 6.6% и достига 257 100 кв. метра.
Върху най-голяма площ в едно новопостроено жилище се ширят собствениците в областите Габрово - 190 кв. м, и в  Разград - 149.1 кв. метра. Най-малка е средна полезна площ в областите Враца - 67.3 кв. м, и във Варна - 76 кв. метра.

Facebook logo
Бъдете с нас и във