Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стратегическият план за земеделието ще е готов през октомври

Министерството на земеделието работи за завършване на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в рамките на октомври и неговото прилагане да започне в срок през 2023 година. Това заяви заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на заседание на Тематичната работна група посветена на плана. „Работим много активно по завършването на Стратегическия план, но комуникацията с Европейската комисия, както и получаването на обратна връзка от там отнема повече време от очакваното“, посочи заместник-министър Събев. Стана ясно още, че има и поправки, които до момента са били смятани за финализирани на ниво комуникация с ЕК, а сега отново са върнати на масата на преговорите.

И в момента

продължава работата по отстраняване на коментарите на Еврокомисията.

Една от темите, която бе дискутирана, е референтната дата за подпомагането на животновъдите, както и изискването за минимално задържане на животните.

Нов момент е, че след комуникация с ЕК има промяна при Националните стандарти  за добро екологично състояние – (ДЗЕС) 6 и 7, като изискването за диверсификацията за култури на ниво стопанство се заменя с изискване за ротация на културите. Това означава, че земеделските стопани следва да осигуряват ежегодно смяна на отглежданата култура.

Относно преходната национална помощ за тютюн, ЕК е приела предложението на Министерството на земеделието да се актуализира референтният период 2016-2018 г., каквото бе желанието и на българския бранш, уточни още Събев.

При инструментите за управление на риска, министерството представи предложението си за

създаване на взаимоспомагателен фонд.

Предвижда се той да бъде създаден със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на земеделието, Европейски фонд за гарантиране на земеделието, вноски на земеделците и национален бюджет. Идеята е  чрез него да се финансират уязвимите сектори и да се подпомагат при различни пазарни, икономически и климатични сътресения, така че да се гарантира жизнеспособността на стопанствата.

Добавен е нов приоритет за хуманно отношение към свинете, който предвижда разширение на площите за отглеждане. Ще се създаде и целево подпомагане за птици.

Съобщено бе още, че

се работи и по законодателната рамка, необходима за прилагане на Стратегическия план.

„Има разработен първи вариант за изменения на Закона за подпомагане на земеделските производители. Подготвени са и частични проекти на наредби, чрез които ще се прилага планът, но за да бъдат завършени подзаконови нормативни документи е необходимо първо да има окончателно одобрен Стратегически план и действащ парламент“ коментира Георги Събев.

За да започне прилагането на стратегическия документ, той трябва да бъде одобрен от ЕК, като тази процедура отнема между 6 и 8 седмици. Финалният вариант на Стратегическия план ще бъде публикуван и на официалната страница на Министерството на земеделието.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във