Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стратегически инвеститор за „Белене” ще бъде избран до една година

Стратегически инвеститор за „Белене” ще бъде избран до една година. България кани индустриални консуматори на енергия от Балканите да се включат в проекта „Белене”. Бъдещият стратегически инвеститор ще бъде избран след 9 етапа. До предложението за този вариант се е стигнало след дебати между експерти на Министерството на енергетиката, Българския енергиен холдинг, ДП „Радиоактивни отпадъци“ и международна консултантска компания. Това каза на брифинг след заседанието на Министерски съвет енергийният министър Теменужка Петкова.

Днес правителството възложи на Петкова да представи на Народното събрание разработената Процедура за избор на стратегически инвеститор за проекта АЕЦ "Белене". Ако процедурата премине гладко, до една година ще има структурирана акционерна компания, която да намери финансиране за централата. Междувременно държавата ще учреди дъщерна компания, в която да бъдат обособени активите и пасивите на АЕЦ “Белене“.

"Определени са теми и критерии, по които ще се водят разговорите и съответно по които ще се дава оценка на база на тези предложения, които ще бъдат направени в офертите на стратегическите инвеститори: ако процедурата приключи успешно, то тогава финалният 9-ият етап е свързан с подписване на акционерно споразумение между съответните стратегически инвеститори и миноритарни участници в тази проектна компания. Най-удачният вариант за структура на проекта е участие в отделна проектна компания, участие с активите и съответно тези активи да бъдат оценени. Оценката в момента се извършва", съобщи Петкова.

В изпълнение на решение на Народното събрание от 7 юни 2018 г. за възобновяване действията по търсенето на възможности за изграждане на АЕЦ „Белене“, в срок до 31 октомври 2018 г. в Министерството на енергетиката бе разработена процедура за избор на инвеститор. АЕЦ „Белене“ следва да се осъществи на пазарен принцип (без сключване на договори за задължително изкупуване на енергията от българската държава, без предоставяне от българската държава на преференциални цени за изкупуване на електрическата енергия, без сключването на договори за разлика от българската държава, без предоставяне от българската държава на корпоративни гаранции и/или други непазарни механизми за гарантиране на инвестицията) и без предоставяне на държавна гаранция. Изграждането трябва да се реализира с наличното оборудване и активи, на лицензираната за целта площадка. Процедурата за избор на стратегически инвеститор/ри за изграждането на АЕЦ „Белене“ съдържа и възможност за включването с миноритарно участие на големи индустриални и други консуматори на електрическа енергия в реализацията на проекта посредством участие в капитала на проектната компания и/или чрез договори за изкупуване на електрическа енергия. Тази възможност ще даде сигурност, стабилност и предвидимост на приходите, ще гарантира финансиране от кредитни институции при по-благоприятни условия.

В процедурата са заложени редица условия, така че да се защитят в максимална степен имуществените и финансови интереси на българската страна, да се осигури енергийната сигурност на България, както и да се гарантира безопасното използване на ядрената енергия. Първият етап за избор на стратегически инвеститор предвижда покана за заявяване на участие в процедурата за избор на стратегически инвеститор за изграждането на АЕЦ „Белене“ и покана за заявяване на интерес за придобиване на миноритарно участие в бъдещата проектна компания. Следва подаване на заявления от заинтересованите страни за участие в процедурата, обвързващи оферти и провеждане на преговори. По отношение на възможностите за структуриране на проекта, в документа се отбелязва, че обособяването на активите в отделна проектна компания би могло да се реализира преди, по време или след осъществяването на преговорите с потенциалните инвеститори, респективно избор на стратегически инвеститор/ри.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във