Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Страните извън ЕС поемат 56% от експорта ни

След четири месеца на повишение на износа ни на стоки от България за трети страни през юни има лек спад. И през шестия месец експортът към тях нараства, но само с 26.8%, спрямо същия месец на 2020-а и вече е в размер на 1.84 млрд. лева.

И през периода януари - юни тази година износът на стоки от България за трети страни се увеличава - с 14.4%, в сравнение със същия период на 2020-а и е на стойност 10.58 млрд. лева. Основните ни търговски партньори в тази група държави са Турция, Китай, Съединените американски щати, Сърбия, Обединеното кралство, Република Северна Македония и Руската федерация. Всички те формират 56% от износа за трети страни.

За поредно тримесечие две от тези държави - Обединеното кралство (ключва: Северна Ирландия, Великобритания, Англо-нормандски острови и остров Ман) и Русия, остават извън положителната тенденция за повишаване на българския износ към техните пазари.

Експортът за

Обединеното кралство

намалява с 3.9% през първите шест месеца на тази година. Вносът от Острова у нас е още по-слаб (-11.8%). Причините за това се натрупват. И освен проблемите с търговските връзки между Обединеното кралство и ЕС, в т.ч. и  България, след Брексит се добавя и ковид пандемията. Напасването на административни пречки ограничат партньорството между фирмите и очакванията са да се запази тази неготивна тенденция в търговията в тази посока. Търговското салдо е положително за България, но таво е малка утеха.

Все пак 364 бизнесмени от Острова са посетили страната ни със служебна цел през юни. Въпреки трудностите компаниите все пак продължават да търсят сътрудничеството.  

Потвърждава се отрицателната тенденция и за спад в износа на български стоки към

Русия.

Свиването на обема на продуктите ни към този голям пазар, който продължаваме да губим, от началото на тази година намалява със 7.9 на сто. Вносът обаче върви в обратната посока и нараства с 16.3 на сто. Това е в следствие на струстурата на този импорт. Енергоносителите са тези, които влизат у нас от тази страна оказват най-силно влияние.

Това обяснява и огромния търговски дефицит – 2.04 млрд. лева, който имаме в стокообмена с Русия. 

Числата обаче потвърждават, че остава интерес за търговия с България. Общо 647 руснаци са били у нас със служебна цел през юни. 

Съседна

Турция

остава най-големият ни партньор в групата на страните извън Европейския съюз. Стокообменът ни расте и в края на юни е на стойност 4.70 млрд. лева. Той е подкрепен от 18.3% ръст в износа към южната ни съседка. Вносът пък добавя 37.2% към двустранната търговия. Остава и отрицателното търговско салдо в стокообмена ни.

България остава интересна и за турските предприемачи. Търговско-икономическите връзки се подкрепят от много фирми с турски капитал у нас или пък от множество подизпълнители на турски производители у нас. А през юни 18 700 бизнесмени от съседна Турция са били у нас със служебна цел. 

 

Вносът на стоки в България от трети страни

между януари и юни тази година се увеличава с 24.2% в сравнение със същия период на 2020 г. и е на стойност 13.97 млрд. лева (по цени CIF). Най-голям е стойностният обем на стоките, внесени от Турция, Руската федерация, Китай и Украйна.
Само през юни импортът на стоки в България от трети страни нараства с 44% на годишна база и е в размер на 2.69  млрд. лeвa.

Външнотърговското ни салдо (износ FOB - внос CIF) през периода януари - юни е отрицателно и е за 3.39 млрд. лева. И през юни показателят също е отрицателно (-851.4 млн. лева).

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във