Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стотици военни ще преминат през България заради учение на НАТО

България, като домакин на учението на НАТО „Noble Jump – 2017“, трябва да осигури транзитното преминаване на съюзническите войски през територията на страната. Учението се провежда в изпълнение на Плана за готовност за действие, приет от държавните ръководители на страните-членки на Алианса на срещата във Варшава.

От нашето Министерство на отбраната съобщиха, че целта е да се тества и доразвие концепцията за използване на Силите на НАТО с много висока степен на готовност (VJTF). В него участват: Съвместното командване на силите на НАТО в Неапол (JFCN), Съюзното командване на НАТО по операциите (SHAPE), Въздушното командване на НАТО (AIRCOM), Военноморското командване на НАТО (MARCOM), английският корпус на НАТО за бързо реагиране (Allied Rapid Reaction Corps - ARRC), щабните елементи за интегриране на силите на НАТО в Република България и Румъния (BGR NFIU и ROU NFIU), щабът на многонационалната дивизия „Югоизток“ (HQ MNDSE) и сили и средства от Албания, Великобритания, Дания, Испания, Канада, Латвия, Норвегия, Холандия, Румъния и Чехия. Общият брой на участниците в „Noble Jump – 2017“ надвишава 4 000 военнослужещи. Ще бъдат използвани приблизително 500 единици бойна и спомагателна техника.

„Noble Jump – 2017“ се провежда на два етапа – учение за активиране и нарастване на готовността за действие и реално развръщане на формированията. През втория етап, който се провежда от края на май до средата на юни 2017 г., част от сухопътния компонент на Силите на НАТО с много висока степен на готовност ще бъде дислоцирана в Румъния като се придвижи от Гърция през България. Друга част от компонента ще се развърне на територията на Румъния, използвайки въздушен и железопътен транспорт. Активната част на учението ще се проведе от 8 до 14 юни 2017 г. на полигон „Чинку“, Румъния.

По време на втория етап на учението, от 31 май и в първите дни на юни през територията на нашата страна ще преминат над 280 военнослужещи и около 170 единици военна и спомагателна техника от Великобритания; над 220 военнослужещи и над 100 единици военна и спомагателна техника от Испания, както и 145 военнослужещи и 18 единици колесна техника от Албания. Военните конвои ще се придвижват от ГКПП „Капитан Петко войвода“ до ГКПП „Русе-Дунав мост“ и от ГКПП „Кулата“ до ГКПП „Дунав мост – 2“, като използват националната пътна инфраструктура. На военнослужещите ще им бъде осигурено място за нощуване в района на учебен полигон Ново село и в района на военно формирование 28 610. В средата на юни британските, испанските и албанските военни конвои ще се изтеглят обратно от Румъния през България към Гърция. 

България, като страна домакин, трябва да осигури граничните и митническите процедури за транзитното преминаване на съюзническите войски през територията на страната. Военните конвои ще бъдат ескортирани от Служба „Военна полиция“. Ще бъдат включени и медицински екипи в случай на необходимост. На съюзническите формирования ще бъдат осигурени райони за почивка, за зареждане с гориво и репатриране на повредената техника. Ще бъдат развърнати центрове за поддръжка на конвои (Convoy Support Centers - CSCs ) в районите на Учебен полигон „Ново село“ и във военно формирование 28 610 – Горна Баня. Страната осигурява и комуникационната и информационната поддръжка на формированията на НАТО по време на марша.
В „Noble Jump – 2017“ участват над 800 военнослужещи и цивилни служители от състава на Съвместното командване на силите, Сухопътните войски, Военновъздушните сили, служба „Военна полиция“, Военномедицинска академия, дирекции от Щаба на отбраната и Министерството на отбраната и други специализирани държавни структури.

За първи път българските въоръжени сили ще тестват способностите за логистична поддръжка на формирования от силите на НАТО в такъв мащаб. Ще бъдат приложени на практика процедурите, определени с националния план за оказване на поддръжка като страна - домакин на сили на НАТО. Учението ще тества и ефективността на създадената организация за използване на гражданските и военните ресурси, координацията и взаимодействието между държавните органи. Резултатите ще бъдат приложени за развитието на национална система за оказване на поддръжка на съюзнически и чуждестранни сили на територията на страната.

За осигуряването на бързото и навременно придвижване на силите на НАТО с много висока степен на готовност през територията на нашата държава, Министерството на отбраната взаимодейства основно с Министерството на вътрешните работи, Агенция „Митници“, Агенция „Пътна инфраструктура“ и областните администрации по маршрутите за движение на конвоите.

Силите за отговор на НАТО (NRF) са създадени на 22 ноември 2002 г. по време на Срещата на Върха на НАТО в Прага. Тогава държавните и правителствени ръководители приемат декларация, в която се въвежда концепцията за Силите за отговор на НАТО (NRF). Те са съставени от сухопътни, военновъздушни и военноморски компоненти и компонент от сили за специални операции, които Алиансът може да развърне бързо, където е необходимо. Освен оперативната им роля, Силите за отговор на НАТО могат да бъдат използвани за засилване на сътрудничеството в областта на обучението и подготовката, за участие в по-голям брой учения и за по-добро използване на технологиите. Решението за засилване на способностите на Силите за отговор на НАТО (NRF) е взето през 2014 г. чрез създаване на „авангард“ в рамките на NRF, известен като Сили с много висока степен на готовност (VJTF). 

Facebook logo
Бъдете с нас и във