Банкеръ Daily

Заради високите цени на тока:

Стопанската камара иска ясни механизми за компенсация на бизнеса

Българските предприемачи и икономика са изправени пред безпрецедентни предизвикателства, обусловени от високите цени на енергоносителите, комбинирани с последиците от продължаващата медицинска криза и пропуските в дейността на представителите на държавната администрация при представяне и защита на националните интереси на общоевропейско ниво. Това обявяват в своя позиция от Българската стопанска камара по повод на високите цени на енергоносителите у нас.

За пореден път бизнесът алармира, че се намира в ситуация, в която конкурентоспособността и съществуването на предприятията са поставени под въпрос. „Хронологично през 2021 г. цените на ел. енергията за промишлените потребители нарасна средно до 260 лева за киловатчас на годишна база, едновременно с нарастване на ценовите нива на квотите за въглеродни емисии – над два пъти, от 30 до над 60 евро за тон. Съответно това налага прилагането на адекватни мерки на национално и общоевропейско ниво“, припомнят от Камарата.

С цел запазване и подкрепа на съществуването и конкурентоспособността на българските предприятия настояваме за прилагането на следните изпълними мерки:

В краткосрочен план:

Прилагане на компенсаторен механизъм към предприятията, като минимум 50% от сумата, която надвишава прогнозно определената от КЕВР за мегаватчас, да бъде под формата на компенсации за стопанските потребители.

Мярката е необходимо да се прилага за пълния период на екстремни и извънредни ценови нива на енергоносителите.

Използване на възможностите на чл. 107 и 108 от Договора за създаване на ЕС, както и съществуващите правила на временната рамка за мерки за държавна помощ.

В средносрочен и дългосрочен план:

Да се предприемат подходящите и необходими мерки и действия за реформиране правилата и изискванията за провеждане на търгове на Българската независима енергийна борса по отношение на дългосрочност на договорите - възможност за организиране на търгове за продажба на бандов (базов) товар с дългосрочен характер.

Да се приемат дългосрочни, последователни цели, срокове и изпълними планове за преминаване към нисковъглеродна икономика от гледна точка на поетите до момента от Българската държава ангажименти, добавят в позицията си от Камарата.

Facebook logo
Бъдете с нас и във