Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТОМАНА СЕ ПРЕВЪРНА ОТ ДЛЪЖНИК В КРЕДИТОР

Стомана АД години наред бе пример за хронично закъсало дружество, което редовно бавеше плащанията си към доставчиците. Затова и никой не се учуди, когато миналата година металургичният комбинат бе обявен в несъстоятелност - Стомана вече не бе способна да покрива задълженията си, а те надскочиха 200 млн. лева.


Сега обаче нещата като че ли се обръщат. Според утвърдения на 10 юли оздравителен план на комбината част от кредиторите му трябва да получат 42 млн. лева. Ръководството на Стомана разчита да получи три четвърти от тази сума от вноските, които дължат купувачите на отделните цехове и производства, както е договорено. Но не всичко протича гладко. Радомирското дружество Лекоко, което купи през лятото механичния цех, просрочва датата на второто си плащане вече с месец. Става въпрос за сума от порядъка на 240 хил. лева. Според изпълнителния директор на Стомана Валентин Бакалов с тези пари ръководството е разчитало да се разплати с държавата по дължимия данък добавена стойност. На свой ред и Лекоко бави вноската си, защото чака данъчната администрация да му върне ДДС. Според договора за продажбата на Механичния цех, купен от Лекоко, забавата дава пълното основание на Стомана да прекрати действието му. До това обаче едва ли ще се стигне.


Големите очаквания на кредиторите са свързани с Еврометал - водещ акционер в Лекоко и собственик на основния цех на комбината. Ликвидационният план гласи, че изцяло парите си от Стомана АД ще получат държавата и работниците в комбината. Фирмите, изкупили задълженията на дружеството към обезпечения кредитор - бившата ТСБанк, могат да разчитат едва на 16.78% от номинала на вземанията си. Еврометал пое ангажимента да плати 15.4 млн. щ. долара за основния цех Стоманодобив. Всъщност негов официален собственик е дружеството Стомана индъстри ЕООД, а всичките дялове в него са притежание на Еврометал. Три милиона от споменатата сума по договора беше преведена по сметките на кредиторите. Останалите пари ще се издължават за пет години.


Освен основното производство и механичния цех в частни ръце попаднаха още пет обособени части от комбината. Договорената за тях цена е 1.8 млн. лева.


Стомана има още доста имоти. Става въпрос за складове, терени, почивни бази, цехове, за които досега не е имало кандидати. Процедурата по продажбата на тези активи обаче ще отнеме известно време. Причината е, че на общото събрание на акционерите на Стомана АД, което се състоя на 28 септември тази година, бе решено те да бъдат оценени от лицензирани фирми и да бъдат предложени на открити търгове. Това обаче става едва след като най-апетитните парчета от комбината вече са продадени по досегашните методи, конкурси, предварителни договори за продажба и т.н. Независимо от смяната на подхода малко е вероятно да стане навалица от кандидати за покупката примерно на културния дом на Стомана в Перник.


Амбицията на Валентин Бакалов е до Нова година да бъдат продадени всички по-важни обекти, собственост на комбината. Това са термокалибровъчният, леярският, вародоломитният и моделният цехове. Търгът за тях ще се проведе към средата на декември. Тези активи бяха обявени за продажба и през лятото, но тогава кандидати за тях не се появиха. В четвъртък (30 ноември) пък ще се продават четири склада и няколко стари автомобила от Стомана.


Когато и да приключат продажбите на обособени части, ръководството на завода си е гарантирало работните меса поне до юли 2005 година. Тогава Стомана индъстри ЕООД трябва да плати последната вноска от цената на основното производство.


В момента обявеният в несъстоятелност комбинат дава работа на 100 души. По-голямата част от тях са в счетоводния отдел, склададжии и т.н. Сега месечните разходи за издръжката Стомана АД достигат 45 хил. лева. Това очевидно не се нрави на кредиторите й, които се надяват да получат парите си максимално бързо.


След като германската фирма Метал трейдърс се отказа от своя дял в основното производство, сега Еврометал търси нов чуждестранен партньор. Той ще получи малък пакет акции от Стомана индъстри. Засега активни преговори се водят с гръцката Виохалко. През тази година тя купи комбината за обработка на цветни метали на софийската гара Искър, а наскоро откри и завод за алуминиеви профили в столицата.


Еврометал изпитва някои проблеми от негативните тенденции в пазарната конюнктура. Котировките на металите в Европейския съюз, където фирмата изнася 80% от продукцията си, от пролетта насам спаднаха с 10 процента. В същото време природният газ поскъпна с 16.5% и така себестойността на продукцията на предприятието се покачи с около 5 процента. За да пести електроенергия, Еврометал работи само през нощта и ползва нощните тарифи. Директорът на дружеството Людмил Стойков разчиташе фирмата му да се споразумее с НЕК за преференциални уикенд-тарифи. Идеята му обаче не се е харесала на шефовете на електрическата компания и основното производство ще продължи да работи като нощна птица.

Facebook logo
Бъдете с нас и във