Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТОЛИЧНИЯТ ТРАНСПОРТ Е СОЛИДНО ЗАСТРАХОВАН

Застраховател на Столичната компания за градски транспорте ЗПАД Булстрад и то носи отговорност за евентуалните щети, възникнали от дейността на транспортното дружество. Застрахователната компания е спечелила този клиент чрез търг, проведен в средата на миналия декември. Но ЗПАД Алианц-България (класирано на трето място заедно с Общинска застрахователна компания) е подало възражение в съда срещу решението на комисията на столичното транспортно дружество заради организацията на наддаването, както и срещу начина, по който са оценявани офертите. Съдебен спор между двете застрахователни дружества няма. Но докато съдът не се произнесе, победителят в наддаването и градското предприятие не могат да сключат окончателен договор. Поради необходимостта от застрахователна защита до приключване на съдебната процедура Булстрад поема обслужването на столичния транспорт с всички произтичащи от това отговорности. Тези уточнения се наложиха от коментарите и въпросите, възникнали по повод на публикация на в.БАНКЕРЪ от миналата седмица, посветена на застраховането на столичния обществен транспорт.

Facebook logo
Бъдете с нас и във