Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Столичният инспекторат започва проверки заради мръсния въздух

Столичният инспекторат започва извънредни проверки заради замърсения въздух в София. Във връзка с повишаване нивата на фини прахови частици във въздуха Столичната община предприема следните допълнителни мерки за 28 декември 2021:

Изберете градския транспорт днес
СО отправя призив към гражданите да ограничат използването на лични МПС. По възможност пътуванията да се извършват с обществен транспорт, споделени форми на пътуване, придвижване с велосипед или пеша (когато е приложимо).

Изберете екологично отопление днес
СО отправя призив към гражданите, използващи твърдо гориво за битово отопление, за преминаване, при възможност, към алтернативно отопление (когато е приложимо).

Ограничете използването на камини днес
СО отправя призив за ограничаване използването на камини с открита горивна камера, в случай, че е втори топлоизточник (когато е приложимо).

Извънредни проверки на източници на замърсяване
Столичният инспекторат предприема извънредни проверки за контрол на промишлени, транспортни и битови източници за замърсяване с фини прахови частици и при необходимост привлича за проверките представители и на други институции и ведомства.

Извънредни проверки на строителни обекти
Столичен инспекторат, съвместно с районните администрации и дирекция "Общински строителен контрол", предприемат проверки на строителните обекти, генериращи емисии.

Facebook logo
Бъдете с нас и във