Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Столичната община ще изхарчи 7 млн. лева за разширяване на системата за разделно събиране на отпадъци

Системата за разделно събиране на отпадъци, която бе въведена като пилотен проект в район "Надежда", ще разшири през 2021 г., съобщават от Столичната община. Ще се закупи нова техника за рекултивация на депата и поддържане на чистотата в града.

Зам.-кметът по екология Десислава Билева предлага за това да бъдат използвани част от отчисленията, които Столичната община е натрупала за намаление на депонираните отпадъци, съгласно закона чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.

Предложението ѝ до Столичния общински съвет включва още и проучване на възможността за изграждане на инсталации за оползотворяване на строителните отпадъци. С проектите за разделно събиране в районите се обособяват специални места за контейнери за различните типове отпадъци, а част от спестените средства от рециклиране се връщат за облагородяване на квартала, който участва.

Размерът на средствата, които ще бъдат използвани за трите проекта, е 7 млн. лв. Общо натрупаните отчисления по Закона за управление на отпадъците от Столичната община са 27 млн. лв. за последните 9 години. Те ще бъдат използвани поетапно за подобряване на чистотата в града и постигане на целите за „Кръгова икономика“ на Европейския съюз, уверяват от общината.

Facebook logo
Бъдете с нас и във