Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Столичната община ще харчи с близо 4 млн. лева повече за почистване

220,4 млн. лв. ще бъдат отделени за всички дейности по почистването на Столичната община през 2021 г. План-сметката, която е внесена за обсъждане, включва всички дейности по събирането и обезвреждането на отпадъци, лятното и зимно почистване на улици и публични площи, рекултивацията на затворените депа и др.

През 2020 г. гласуваните разходи за чистота бяха 217 млн. лв.

С 24% се увеличава площта на улици и обществени места, които ще бъдат измивани през следващата година. Така общата им площ достига 95 495 дка.

3,2 млн. лв. повече се залагат за поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване, като общата сума за годината е 88,4 млн. лв.

73 млн. лв. са предвидени за събиране на битовите отпадъци, което е с 6 млн. лв. повече от настоящата година. Според данните на общината, в последните 3 години обемът на събрани и транспортирани отпадъци се е увеличил с 11%.

Столичната община задължи фирмите, които отговарят за почистването, да работят с изцяло нова техника с най-високия екологичен стандарт ЕВРО6, както и да осигурят малка техника за чистене на тротоари и улици с електрическо или хибридно задвижване. За предотвратяване на нерегламентираното горене на гуми в договорите на почистващите фирми е предвидено и събирането на излезли от употреба гуми, оставени на публични площи.

Само преди седмица проучване за замърсяването в столицата, което беше представено лично от кмета Йорданка Фандъкова, отчете, че 25% от замърсяването на въздуха се дължи на почвата и праха от улиците, 23% от вредните емисии се отделят при изгарянето на биомаса, в това число и дървесина, 16% - от външните за града източници и 19% - от горенето на въглища. Оказва се, че вредата от трафика, която рефлектира върху въздуха в столицата е само 9%. Източници на замърсяване са още и: индустрията с 4%, отоплителни централи на газ - 4% и други източници - под 1%. 

Въпреки гаранциите за високия екологичен стандарт на почистващата техника, голяма част от почистването на улиците все още се извършва на ръка.

Размерът на такса битови отпадъци за поредна година остава непроменен, като с по-добра събираемост се залага увеличение от 3,2 млн. лв. на План-сметката за чистота.

Таксата за недвижими имоти на граждани и за жилищни имоти на предприятията се запазва в размер на 1.6%о върху данъчната оценка. Непроменен остава и размерът на таксата за нежилищните имоти на предприятията – 10% върху отчетната стойност.

От общината напомнят, че до 30 ноември 2020 г. трябва да подадат искане юридическите лица – предприятия и фирми, които желаят през 2021 г. да плащат такса смет според количеството отпадъци или с пряко договаряне.

 

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във