Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Столичната община реализира проект за намаляване на загубите от вода

Столичната община реализира пилотен проект за намаляване на загубите от вода в административни и промишлени обекти чрез регулиране на налягането. В началото на 2021 година Столична община съвместно с проф. д-р Ганчо Димитров и "Кюбико" ООД  със съдействието на UDIH – хъб за цифровизация на комуналните услуги,  започнаха инициатива за обследване на потреблението на вода в част от най-големите общински консуматори. За целта в шест обекта на столичния "Автотранспорт" и "Електротранспорт" са инсталирани дейта логери и сензори за налягане с висока честота на запис на данните. От събраната информация беше установен висок, постоянен разход на вода в часови интервали без активна дейност в обектите. В същото време измерванията са показали, че налягането на водата в трите обекта варира от 4.7 бара до 6.2 бара при необходими около 3 бара.

За оптимизация на консумацията и намаляване загубите на вода в три от обектите –  Трамкар връзка 2, Гараж "Дружба" – питеен водопровод и Тролейбусно депо "Надежда" са монтирани регулатори на налягането. И в трите обследвани сгради налягането беше понижено до 3.3 бар. В резултат на предприетите действия средният денонощен разход на вода във всеки един от обектите е бил намален с до 30 процента.

Полученото намаление на загубите на вода в трите пилотни обекта, показват голямата ефективност на приложеното решение за оптимизация на консумацията и намаляване на физическите загуби чрез регулиране на налягането на водата.

Според Кристиан Кръстев, заместик-кмет в направление „Транспорт и градска мобилност“ в Столичната община, използването на иновативни технологии за подобряване на ефективността на всички общински дружества е приоритет за Столичната община.

Facebook logo
Бъдете с нас и във