Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Столичната община разработи доклад за оценка на ефекта от Covid-19 върху икономиката на София

Столичната община разработи доклад за оценка на ефекта от Covid-19 върху икономиката на София. Документът дава информация за очакваното въздействие на заболяването на глобално, европейско, национално и местно ниво върху различните индустрии и сектори на икономиката. Целта е да бъде полезен на местния бизнес и икономиката на града, както и да помогне за предвиждането на потенциални заплахи и възможности пред местната екосистема, да посочи възможни приложими в града мерки за възстановяването на икономиката. Очаква се най-засегнати да бъдат туристическо-развлекателният бранш, както и свързаните с него логистика и транспорт.

Разгледани са икономическият ефект на COVID-19 в Европа и върху икономиката на България. В доклада се посочва, че Виенският институт за международна икономика предвижда, според възможните сценарии, ръстът в реалния БВП на България за настоящата година да се движи от 2,8% (предкризисна прогноза), през 2,5% (слаб ефект) и 2,1% (среден ефект) до 1,4% при сценарий на тежък ефект от кризата.

Институтът за пазарна икономика (България) публикува прогнози за БВП с по-мек сценарий, при който ефектът би бил спад от 1% от БВП, и по-вероятен, критичен сценарий, със спад от 4 до 5%. Посочва се, че благодарение на големия дял на информационно-комуникационните технологии и аутсорсинга (а и на услугите като цяло) икономиката на София е относително гъвкава и има потенциал да се адаптира бързо към кризисните социално-икономически условия.

Докладът е разработен от направление „Дигитализация, иновации и икономическо развитие“ на Столичната община (Innovative Sofia) и Столичната общинска агенция за приватизация и инвестиции (Invest Sofia) с подкрепата на Institute for Market Economics, ОП „Туризъм“, Bulgarian Convention Bureau, Automotive Cluster Bulgaria, BEA – Българска Е-комерс Асоциация, дирекция "Култура" към Столична община, Bulgarian Outsourcing Association и представители на бизнес екосистемата в София.

Facebook logo
Бъдете с нас и във