Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

СТОЛИЧНА ОБЩИНА ... ЗАСТРАХОВА СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Общинска застрахователна компания (ОЗК), в която един от основните акционери е Столична община (с 9.57% от капитала), спечели конкурса за застраховател на автомобилния парк на софийското кметство. От пресцентъра на кметството съобщиха за БАНКЕРЪ (на 9 април 2003 г.), че компанията е пред подписване на договор, тъй като е изтекъл седемдневният срок, в който отхвърлените кандидати са могли да обжалват избора. ОЗК ще предложи на общината покритие по застраховки Каско и Злополука на местата в МПС за 32 автомобила. Печелившата оферта за брутна застрахователна премия по Каско е 16 920 лв., срещу които ОЗК се ангажира да изплати щети на стойност до 269 000 за всички коли. Рисковете, които покриват полиците, са: пожар, природни бедствия, катастрофи, кражба на двигателя, грабеж, както и злоумишлени действия на трети лица. Като допълнителна екстра общинският застраховател е обещал и годишни технически прегледи с отстъпка. По отношение на застраховка Злополука предложената премия е 156 лева. Максималният размер на обезщетението за едно място е 1000 лева. Плащанията ще се извършват при смърт, както и при настъпване на трайна или временна нетрудоспособност. Когато в рамките на годината няма настъпили застрахователни събития (произшествия) или пък процентът им е по-малък, ОЗК предлага и бонус. Става дума за това, че в тези случаи се натрупва положителен финансов резултат, който впоследствие ще се разпределя между общината и компанията. Конкурсът по Закона за обществените поръчки бе обявен в бр.5/2003 г. на Държавен вестник. Икономически най-изгодното предложение, определило избора на победител, включва цена, покрити рискове и други условия, изгодни за СО.Останалите желаещи да застраховат автомобилите на Столична община бяха Хановер КООП България, Армеец, Булстрад, Евроинс и ДЗИ-Общо застраховане.

Facebook logo
Бъдете с нас и във