Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стокообменът с Франция се е свил с 8.12% през пандемичната 2020 г.

Нов посланик ще представлява България във Френската република. Николай Милков вече връчи акредитивните си писма на президента Еманюел Макрон.

В последвалия разговор е заявена готовност за още по-тясно стратегическо сътрудничество, както по въпроси, свързани с функционирането на Европейския съюз и неговото бъдеще, така и по теми от взаимен интерес като Западните Балкани, Черноморския регион, процесите в Източна Европа и Източното партньорство на Европейския съюз. Отбелязани са и възможности за активизиране на диалога по теми като енергетика и енергоизточници, образование, наука и култура.

През последните години търговско-икономическите отношения между България и Франция бележат положително развитие, като през 2018-а стокообменът дори надхвърли и два милиарда евро. 

През 2019 г., г., когато се отбелязаха 140 г., от установяване на дипломатически отношения, двустранната търговия достигна

рекордните 2.14 млрд. евро,

като расте с 6.6% спрямо 2018-а. Износът към Франция е нараснал с 0.3% до 1.13 млрд. евро. И вносът се е увеличил - с 14.6%, и е в размер на 1.009 млрд. евро. Добрата новина е, че търговското салдо  през последните години  е положително за страната ни. Франция е на шесто място при експорта и на 12-то място при импорта.

Водещи групи стоки в българския износ за Франция през последните години основно са: меса и субпродукти, машинни части, дамски и мъжки облекла, апаратури, кабели, акумулатори, етерични масла, минерали и химически азотни торове, изделия от благородни метали и други.

Българския внос от Франция включва: медикаменти, пътнически автомобили и др., моторни превозни средства, окомплектовани индустриални инсталации, трактори, меса, предавателни апарати, електронни интегрални схеми, инсектициди и други.

Изминалата пандемична 2020 година промени малко нещата. Стокообменът е бил за 1.96 млрд. евро, което означава спад от 8.12 на сто. Намаление има и при износ, и при вноса, но търговското салдо отново е положително за България. Франция е на пето място при експорта ни през миналата година.  

Франция има важно значение за външноикономическите връзки на България, въпреки че те не отговарят съвсем на реалните възможности на двете страни. В тази връзка, биха могли да се търсят възможности за

разширяване на френското инвестиционно присъствие

в България, отбелязват от Министерството на икономиката. Стъпки в тази посока има. Например, през 2004 г. беше създадена Българо-френска търговска камара (правоприемник на Делови клуб Франция-България), която улеснява преките бизнес контакти между български и френски фирми.

През октомври 2011 г. френската Агенция за интернационализация на френските МСП "Юбифранс" откри представителство в София. През четири години по-късно се реализира сливане на "Юбифранс” и "Френска агенция за инвестиции” под името "Бизнес Франс”, като дейността на агенцията е насочена към привличане на инвестиции и насърчаване на френски експортно-ориентирани фирми. Икономическото присъствие в България се подкрепя от повече от 200 фирми, в които работят над 17 000 души.

По данни на БНБ преките чуждестранни инвестиции от Франция у нас към октомври миналата година са в размер на 1.27 млрд. евро. 

През първото тримесечие на 2020 г. потокът френски инвестиции в България е положителен - плюс 44 млн. евро, през второто - плс 9.2 млн. евро, а през третото е отрицателен - минус 21.9 млн. евро.

Най-голям е делът на френските инвестиции в промишлеността -

58%, следвани от финансите - 28%, търговията - 11%, селското стопанство, съобщенията, строителството, банковия сектор (7.5%) и други. Свои проекти у нас имат водещи френски инвеститови, като BNP Paribas, M.Bricolage, Danon, Air Liquide, Groupe Schneider, Groupama, Veolia, Malteries "Soufflet", Décathlon, Montupet, Total, "Латекоер" (доставчик на оборудване за групата Airbus)...

Потенциал за инвестиции в България от страна на френските компании има в области като: енергетика, управление на води и отпадъци, изграждане на инфраструктурни обекти, промишлени поддоставки в областта на машиностроенето, хранително-вкусова промишленост, биологично земеделие, лозаро-винарския бранш, фармацевтика, информатика, туризъм и други.

 

Перспективи

С благоприятна среда за предприемачество и квалифицирана работна сила, френският сектор за информационни технологии е добре развит в София и обхваща около тридесет компании, опериращи като Trixir с видео игри и информационни продукти с висок дигитален дизайн на Technofy. През април 2019 г. София е избрана за един от центровете на French Tech - френска система от стартиращи иновационни компании, чиято мрежа е в световен мащаб.

Facebook logo
Бъдете с нас и във