Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стокообменът на България е намалял със 7.68% през миналата година

През миналата година расте и износът, и вносът в търговията ни с Китай.

И окончателните данни от статистиката потвърдиха очакванията, че през пандемичната 2020 година ще има намаление и при износа, и при вноса на България. Общо стоки за 114.90 млрд. лева са изтъргувани със страните от ЕС и извън него. А стокообменът е намалял със 7.68 на сто.

Между януари и декември фирмите ни са изнесли стоки на стойност 54.78 млрд. лв., което е с 6.3% по-малко спрямо 2019 година, показват окончателните данни от НСИ. При сравнение на месечните данни за миналата година с данните за съответния месец на 2019-а най-голям ръст се наблюдава при износа през декември (+6.9%), а най-голям спад е регистриран през май (-19.2%).

Внесените стоки (по цени CIF) през миналата година са за 60.13 млрд. лв., като намалението е с 8.9% на годишна база. Съпоставката на месечните данни за вноса през 2020 и 2019 г. показва, че най-голямо е увеличението през януари (+4.6%), а най-голямо понижение е регистрирано през април (-28.9%).

Намаление има и при износа и вноса с ЕС и с т.нар. трети страни. В крайна сметка външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) и за 2020 г. е отрицателно, но като размер е намаляло до  
5.35 млрд. лева.

Търговия със стоки на България с ЕС
През миналата година износът на стоки от България за страните от ЕС е намаляла с 4.1% спрямо 2019-а и е в размер на 35.84 млрд. лева. Основните търговски партньори на България в общността са Германия, Румъния, Италия, Гърция, Франция и Белгия, като те поемат 70.2% от експорта за Евросъюза.

Вносът на стоки в България от страните от ЕС през миналата година е спаднал с 9.1% на годишна база, като е бил на стойност 36.58 млрд. лева. Най-съществен е обем на изделията, внесени от Германия, Румъния, Италия, Гърция и Нидерландия, които представляват 58.1% от вноса от Евросъюза.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България със страните от ЕС за 2020 г. е отрицателно и е в размер на 736.7 млн. лева.

Търговия със стоки на България с трети страни
През миналата година износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.1% спрямо 2019-а и е на стойност 18.93 млрд. лева. Няма промяна в групата на водещите търговски партньори на страната ни. Турция, Китай, Обединеното кралство, Съединените американски щати, Сърбия, Република Северна Македония и Руската федерация формират 54.9% от износа за трети страни.

Вносът на стоки в България от тази група страни също спада - с 8.5%, на годишна база и е в размер на 23.54 млрд. лева. Най-голям е стойностният обем на продукцията, внесена от Турция, Руската федерация, Китай, Сърбия и Украйна, чийто дял възлиза на 56.7% от импорта от страни извън Евросъюза.

Външнотърговското салдо (износ FOB - внос CIF) на България с трети страни за 2020 г. е отрицателно и е за 4.61 млрд. лева.

 

Facebook logo
Бъдете с нас и във