Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стокообменът между България и Словакия расте с 11.8% през миналата година

Васил Гривна е новият посланик на Словашката република у нас. Заместник-министърът на външните работи Велислава Петрова вече прие копия на акредитивните му писма. 

Двамата са потвърдили желанието за продължаване на активния двустранен политически диалог и задълбочаване на сътрудничеството  между двете страни във всички сфери от взаимен интерес. Заместник-министърът е запознал словашкия посланик с приоритетите на служебното правителство в областта на външната политика.

Посланик Гривна е заявил подкрепата на Словакия за присъединяването на България към Шенген, Еврозоната и Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

През последните шест години, с изключение на пандемичната 2020-а, стокообменът между България и Словакия расте. Търговското салдо обаче е отрицателно за нашата страна. През миналата година износът ни възлиза на 289.35 млн. евро, като отбелязва растеж от 7.4% и това е 23-то място сред всички страни по експорта. Вносът у нас е 490.79 млн. евро. Това е увеличение с 14.5% и 18-то място сред страните-вносителки. Стокообменът възлиза на 780.14 млн. евро, като има ръст от 11.8 на сто. Салдото е отрицателно с 201.44 млн. евро, съобщават от Министерството на икономиката.

През първите шест месеца на тази година продължава положителната тенденция на растеж - при износа той е с 60.40%, а при вноса - с 15.3 на сто. 

По отношение на вноса от Словакия продължават, както и през миналите години, да преобладават стоките, за които не съществува или е в ограничени размери подобно производство в България. В тази група влизат основно LCD телевизорите на компаниите "Самсунг", "Филипс" и "Сони", произведени в Словакия и друга битова техника, пътнически автомобили и авточасти, електро- и техническо оборудване, офис хартия и други. Независимо от кризисните периоди в миналото вносът на тези стоки е относително стабилен предвид търсенето и потреблението им в България.

При износа водещите позиции са за необработен цинк, биодизел и смеси от биодизел, части за различни машини и автомобили, обувки, шоколад, жици, кабели и други изолирани  електрически проводници и други.

Съществуват нереализирани възможности за навлизане на български фирми на словашкия пазар, както и за съвместна дейност на български и словашки фирми в различни области: автомобилостроене, производство на строителна и малогабаритна земеделска техника,  осъществяване на инфраструктурни проекти и хранителна промишленост.

С натрупване, в края на 2021 г. словашките инвестиции у нас са 57.7 млн. евро по данни на БНБ. За цялата минала година те са положителни с 1.2 млн. евро. Отделни словашки фирми проявяват интерес за инвестиране в България. За разширяване на взаимното сътрудничество между двете страни би допринесло създаването на смесени предприятия, особено като се имат предвид съществуващите вече връзки между предприятията от двете страни в близкото минало.

По отношение на туристическите връзки също има възможности за развитие. Броят на словашките граждани, посетили България варира. През миналата година 26 085 човека са били у нас, което е значително над гостите през пандемичната 2020-а. Припомняме, че през 2029-а у нас са били 77 098 словашки туристи.

През последните години България участва в изложението "Словакия тур" в Братислава. 

Facebook logo
Бъдете с нас и във