Банкеръ Weekly

Управление и бизнес

Стимулират дребния бизнес с европрограми

Малките и средните предприятия (МСП) съставляват 99.8% от всички компании в България и осигуряват 75% от заетостта, както и 66% от добавената стойност в икономиката. Това стана ясно при откриването на бизнес форум на тема "Искаш бизнесът ти да расте? Ние имаме ноу-хау", който се проведе в Пловдив. Събитието бе организирано  от Министерството на икономиката и от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР), в партньорство с община Пловдив.

Отчитайки значимостта на този тип фирми за повишаването на конкурентоспособността на българската икономиката, към тях са насочени няколко програми в съответствие с Национална стратегия за насърчаване на МСП 2014-2020 г., обяви заместник-министърът на икономиката Лъчезар Борисов. Бизнесът може да се възползва от грантовите схеми по Оперативната програма "Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК), от различни финансови инструменти и програми на Европейската комисия, каквито са "Хоризонт 2020", Програмата за конкурентоспособност на малките и средните предприятия (COSME), Прозорецът за МСП на Европейския фонд за стратегически инвестиции и не на последно място - Оперативната програма "Инициатива за МСП", която е с бюджет от 102 млн. евро. "Българска банка за развитие" АД е още един инструмент, който е насочен към стимулиране на малките и средните предприятия в страната и предлага програма за 300 млн. евро по плана "Юнкер" за подкрепа на микро-, малки, средни и междинни предприятия. Целта на тези програми е да се улесни достъпът до финансиране, да се стимулират иновациите, интернационализацията на МСП и така да  се повиши конкурентоспособността им.

Само по ОПИК към момента са отворени за кандидатстване две процедури за подбор на проекти. Едната е "Насърчаване на предприемачеството", по която крайният срок за подаване на проектни предложения изтича на 10 декември, а целта й е създаване и развитие на нови предприятия  именно в приоритетни сектори на Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 2014-2020-а. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 33 млн. евро, като минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ е 50 000 лв., а максималният - 200 000 лв., обясни Лъчезар Борисов.

Другата процедура, чрез която  в момента се  набират  предложения, е "Подкрепа за растеж на малките и средните предприятия чрез пилотно прилагане на ваучерни схеми за предоставяне на услуги за емитиране на ценни книжа на капиталовите пазари", като стойността на предоставяния ваучер е 50 000 лева. "По тази схема очакваме да се разшири обхватът от съществуващи възможности за финансиране на предприятията на различни етапи от техния растеж, като се подкрепи развитието на капиталовите пазари", поясни  заместник-министърът. Очакванията са след стартирането на ваучерната схема за листване на фондовата борса активността в следващите месеци да се увеличи. Въпросната схема дава възможност на малки и средни фирми да ползват заем от 50 хил. лв., с който да покрият разходите си за таксите за изработване на проспекта пред Комисията за финансов надзор и за излизане на техните акции на регулиран пазар. Вече има и запитвания от такива дружества, отбеляза изпълнителният директор на борсовия оператор Иван Такев. Програмата е разработена съвместно с Министерството на икономиката, като общият й бюджет е близо 4 млн. лева.

Като част от програмите за подкрепа на българските малки и средни фирми Министерството на икономиката и световният гигант eBay стартират съвместни обучения за тези предприятия. Това стана ясно по време на среща между заместник-министърът на икономиката Александър Манолев с директора на дигиталната платформа за Източна Европа, Русия и Израел Иля Кретов.

Над 6 хил. малки и средни предприятия  и физически лица от България  към момента продават продукти през глобалната платформа, стана ясно по време на срещата. Сред техните най-големи пазари са САЩ (38% от продажбите), Великобритания (15%), Германия (14%) и др., а продукти на български търговци достигат до 140 държави по света.

"Възможностите на е-търговията са наистина огромни и това е един от най-достъпните инструменти за насърчаване на експорта на малките и средните предприятия", посочи заместник-министър Манолев и допълни, че все още електронната търговия не е достатъчно добре застъпена в нашата страна. Според Евростат  около 9% от компаниите в страната продават онлайн, а около 27% от потребителите са пазарували в мрежата през последната година. Като позитивна тенденция можем да посочим, че ръстът, който онлайн търговията има в България, изпреварва средния в Европейския съюз.

Facebook logo
Бъдете с нас и във