Банкеръ Daily

Управление и бизнес

Стимулирането на малките био производители и преработватели да е приоритет в сектора

Стимулирането на малките био производители и преработватели трябва да бъде един от основните приоритети в Плана за действие за развитието на биологичното производство. Това е подчертал министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков на заседанието на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство. „Необходимо е обаче те да бъдат съобразени със спецификите и степента на развитие на биологичното производство във всяка отделна държава членка“. По думите му е необходимо осигуряване на целево финансиране за промоционални кампании. Така допълнително ще се стимулира по-ефективното реализиране на продуктите от биологично производство.

По време на заседанието министрите обмениха мнения относно представената от Европейската комисия информация за свързаните с търговията въпроси на селското стопанство. В тази връзка, министър Бозуков подчерта, че към момента чувствителни продукти за България са вносът на мед, слънчогледово масло, птиче месо и орехови ядки от Украйна и Меркосур, както и защитата на географските означения. Той даде пример с включването на българското розово масло в споразумението за свободна търговия с Австралия, както и намаляването на квотите за овче и агнешко месо, внос от Нова Зеландия.

България подкрепя съвместното предложение на Хърватия, Франция, Гърция, Италия, Унгария и Румъния относно подкрепа за здравето на пчелните колонии чрез националните пчеларски програми. Министър Бозуков е отбелязал, че ситуацията в сектора на пчеларството у нас е много сходна. „И при нас намаляването на пчелната паша, резките промени в климата, както и повишената зимна смъртност влияят негативно върху числеността на пчелната популация и ефективността от производството. Това пряко се отразява върху интереса да се отглеждат пчели“.

Facebook logo
Бъдете с нас и във